Elever med särskilt hög begåvning i kombination med NPF

Grundläggande kurs med två fysiska träffar. Kursen består av både föreläsningar och aktivt deltagande. En hemuppgift mellan träffarna. Du kommer att få ta del av föreläsningar om NPF och särskilt hög begåvning samt möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte med övriga deltagare.

 • 24
  onsdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 04
  tisdag
  december 2018
  09.00 - 16.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 169761
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Program dag 1:

Vad är särskild begåvning och varför är det en specialpedagogisk fråga?

Rektor gästföreläser - Hur gör vi det här bäst tillsammans?

Rektor gästföreläser - Ansvar och roller

Lärares perspektiv och arbete med särskilt begåvade

Arbete i tvärgrupper

Avslutande reflektioner och frågestund

 

Program dag två:

Vad är särskild begåvning?

Vad är twice exceptional?

Olika perspektiv och de egna känslorna hos pedagogerna

Elevberättelse

Att undervisa individer i grupp, om differentiering

Tvärgruppssamtal

Avslutande reflektioner - hur går vi vidare?

 

Medverkande

Pia Rehn, pia.rehn@spsm.se, 0104735309
Åsa Holm, asa.holm@spsm.se, 010-473 57 13
Helene Fägerblad, helene.fagerblad@spsm.se, 0705595271

Målgruppsbeskrivning

Lärare, förskollärare, specialpedagoger, speciallärare, rektorer, skolhuvudmän

Syfte

Syftet med kursen är att du som deltagare genom ökad kompetens om pedagogiska konsekvenser av särskild begåvning i kombination med NPF ska utveckla en tillgänglig lärmiljö samt uppnå förbättrade kunskapsresultat för eleverna.

Mål

Målet med kursen är att du som deltagare har ökad kunskap om och förståelse för komplexiteten i att möta elever med både funktionsnedsättning och samtidig exceptionell funktionsförmåga, samt hur en tillgänglig lärmiljö kan skapas för dem.

Upplysningar om innehåll

Åsa Holm, asa.holm@spsm.se, 010-473 57 13
Helene Fägerblad, helene.fagerblad@spsm.se, 0705595271
Pia Rehn, pia.rehn@spsm.se, 0104735309

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Specialskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 2 augusti 2018 Granskat torsdag 18 oktober 2018
Tillbaka till toppen