Visuellt lugn lärmiljö bra för alla elever

Med enkla medel och stort engagemang har Uggleskolan förenklat och rensat i sin fysiska lärmiljö. Resultatet är att eleverna fokuserar bättre på undervisningen.

Uggleskolan ligger i en liten skogsdunge i Södra Sandby, en av de större byarna på landsbygden utanför Lund. I skolan som ingår i Lunds skolområde, finns 300 elever i årskurserna F–6. Det första intryck som möter besökaren är en nerskalad miljö, som känns lugn och harmonisk.

– Det är precis det vi vill uppnå, berättar Malin Jönsson, en av skolans tre specialpedagoger.

Skolan har under de senaste tre åren arbetat aktivt med att minska det visuella bullret och skapa en ordnad fysisk miljö som underlättar möjligheten till koncentration för alla elever.

Förbättra den fysiska lärmiljön

Förändringarna utgick från behovet att förbättra den fysiska lärmiljön för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och baseras på forskning. Tack vare SIS-bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten, kunde en av skolans specialpedagoger lägga tid på projektet. Samtlig personal fick utbildning om NPF och tillsammans genomförde de fler omfattande rensningar i skolans och fritidshemmets utrymmen.

Även eleverna blev delaktiga och hjälpte till på olika sätt med att rensa, måla och städa. Arbetet fortlever och vidareutvecklas och ingår numera i den ordinarie verksamheten.

– Vi har gjort en sakta, men stabil tankevända. Rensningsarbetet är inte någon engångsinsats, utan en del av vårt vanliga skolår. Varje år rensar vi på nytt, säger Malin.

– Att skolledningen drev projektet och uppmuntrade oss var viktigt, liksom att det var planerade aktiviteter och inte "när du har tid över", säger Ing-Marie Bergner, lärare i klasserna 4-6. Vi använde utvecklingsdagarna i kombination med föreläsningar och genomgångar kring hur vi ska tänka och varför det är viktigt.

Många förändringar i klassrummen

Det finns många exempel på förändringar. Öppna hyllor ersätts med skåp med dörrar. Avgränsande akustikskärmar erbjuder lugna vrår för den som behöver. I flera av klassrummen använder lärarna ljudutjämningssystem som skapar god ljudmiljö för eleverna, samtidigt som läraren sparar sin röst. Bildstöd används flitigt, bland annat för att visa dagens och veckans schema. Dessutom finns lektionsordningen skriven på tavlan inför varje lektion.

– Årets utveckling av lärmiljön är att ha rörelsepauser för alla under dagen, berättar Anna Nilsson, lärare i årskurs 2. Vi gör på olika sätt, exempelvis genom att röra oss efter videofilmer eller på en rörelsebana utomhus. Elever¬na uppskattar det verkligen! Utöver detta finns taktil hjälpmedel att pilla på eller krama under lektionerna, tidshjälpmedel, stora pilatesbollar att sitta på istället för stolar och balansbrädor att stå på. Allt kan användas av alla.

– Det är vår skola, elevernas skola, inte mitt klassrum, säger Gunilla Söderberg, rektor för årskurs F–3. Ta ett helhetsbegrepp. Prata om det! Alla behöver ha samma tanke och grundsyn. Se till att skolledningen är drivande, håll fast i tanken och basera den i forskning. Lägg in arbetet i organisationen. Genomför arbetet lite i taget, planera in tid och ta med samtlig personal. Våga tänka lite nytt!

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 1, 2019.

Text: Bella Danowsky

Publicerat fredag 14 juni 2019