Några personer står längst fram i ett rum, åhörare sitter på stolar och lyssnar.

Tema psykisk hälsa – hur hjälper vi unga med funktionsnedsättning i skolan som inte mår bra?

Direktsänd frukostseminarium onsdagen den 16 oktober

Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in till ett frukostseminarium för att lyfta frågan om psykisk ohälsa bland unga med funktionsnedsättning. Följ seminariet direkt eller anmäl dig för att delta på plats.

Den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att öka. Undersökningar visar att unga med funktionsnedsättning är den grupp som uppger sämst psykisk hälsa. Goda förutsättningar i skolan har stor betydelse för ungas utveckling av god psykisk hälsa. Goda relationer, en fungerande lärmiljö och trivsel är viktiga skyddsfaktorer, medan otrygghet och misslyckande i skolprestation bidrar till en ökad psykisk ohälsa. Hur gör vi för att arbeta för en bättre psykisk hälsa bland de unga i skolan?

Den 16 oktober bjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten in till ett frukostseminarium om unga och psykisk hälsa med fokus på funktionsnedsättning. Seminariet inleds med en presentation av resultat från olika studier, och följs sedan av ett samtal med experter, intresseorganisationer och unga med egen erfarenhet, om hur vi tillsammans kan arbeta för att gruppen unga med funktionsnedsättning ska må bättre i skolan.

Medverkande i panelsamtalet

  • Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Adam, ambassadör för Hjärnkoll, som lever med fysiska utmaningar eftersom han föddes utan armar och med korta lårben
  • Annika Stridh, ordförande, Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län, RBU Stockholm
  • Anki Sandberg, ordförande, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH
  • Helka Widengren, vetenskaplig sekreterare i Skolläkarföreningen och medlem i Nationell kraftsamling för ungas psykiska hälsa
  • Jenny Bergström, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Cecilia Löfberg, utvecklingssamordnare, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Följ seminariet i direktsändning

Frukostseminariet kommer att direktsändas och du kan följa sändningen via vår YouTube-kanal. Tid för sändningen är 08:00-09:00. Sändningen teckenspråkstolkas.

En inspelad version kommer även att publiceras i efterhand på www.spsm.se/frukostseminarier.

Platser kvar

Är du intresserad av att delta vid frukostseminariet så finns det platser kvar. Sista anmälningsdag är torsdagen den 10 oktober. Seminariet äger rum på Radisson Blu Waterfront Hotel, Nils Ericsons plan 4, i Stockholm. Frukost serveras från klockan 07:30 och seminariet startar klockan 08:00. Ange eventuell specialkost i din anmälan.

Publicerat tisdag 15 oktober 2019