Specialpedagogiska skolmyndigheten instiftar ett eget barnombud

Nu vässar Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetet för att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter att nå målet med sin utbildning.
– Instiftandet av ett barnombud är bara ett steg i rätt riktning säger generaldirektör Fredrik Malmberg. Barnombudet har ett uppdrag för att stärka barnrättsperspektivet inom Specialskolan och ingår i myndighetens rättighetsgrupp.

Som barnombud har myndigheten anställt Jenny Nilsson, ett välkänt namn inom dövkulturen. Jenny har bland annat varit ordförande för World Federation of the deaf youth i fyra år, suttit med i regeringens funktionshindersdelegation och vidare till arbetsuppgifter inom andra internationella organisationer i New York och inom FN i Geneve.
– Mänskliga rättigheter går som en röd tråd igenom mitt engagemang, säger Jenny Nilsson som tillträder tjänsten som barnombud den första oktober.

Del av rättighetskulturen

Jenny tycker att det myndigheten gör med att tillsätta ett barnombud är unikt ur ett internationellt perspektiv.
– Det känns oerhört spännande att som barnombud få vara med och bidra till att utveckla rättighetskulturen inom myndigheten. Jag ser uppdraget som en unik möjlighet att använda min kompetens kring mänskliga rättigheter. En tydlig rättighetskultur ger trygga elever som är medvetna om sina rättigheter. Eleverna får möjlighet att lära sig om beslutprocesser och hur de kan delta genom att påverka beslut.

Inom myndigheten skärps nu arbetet kring rättighetsfrågor. Det är ett viktigt arbete och utgår från Barnkonventionen och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
– Jag tycker att det är viktigt att göra barn och unga medvetna om sina rättigheter och att de ska veta hur de kan förbättra och påverka omgivningen, berättar Jenny Nilsson.

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att alla barn ska få den utbildning de har rätt till både i Specialskolan och inom hela utbildningsväsendet.

"Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras."

Barnkonventionens andra punkt

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning .

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, lättläst 

Om barns rättigheter på regeringens webbplats. 

Publicerat fredag 19 oktober 2018