Syn

Vi kommer inte kunna genomföra de planerade fysiska kurserna i höst på grund av Covid-19.

Vi har nu sett över alternativa sätt att anordna någon form av kurs för vårdnadshavare under hösten. För vårdnadshavare till barn i förskoleålder där en kontakt redan finns, kommer kontakt tas igen för att erbjuda en anpassad digital variant. För vårdnadshavare till barn i skolålder har vi tyvärr inte möjlighet att göra om kurserna till digitala varianter under höstterminen.

Till vårterminen 2021 hoppas vi att samhällsläget har utvecklats i positiv riktning och att vi då kan genomföra de fysiska kurser som vi har planerat för.

Publicerat tisdag 8 september 2020