Syn

Resurscenter syn erbjuder utbildning för föräldrar och i förekommande fall personal. Syftet är att ge kunskap om barnets funktionsnedsättning och behov samt en ökad insikt om hur man bäst kan hjälpa barnet att utvecklas optimalt. Utbildningen innebär också en möjlighet för föräldrar att träffas och utbyta erfarenheter.

Föräldrautbildning i Stockholm

Resurscenter syn i Stockholm erbjuder föräldrautbildning för familjer som har barn med synnedsättning. Kurserna vänder sig till föräldrar och barn med synnedsättning.

Familjer med barn med blindhet eller svår synnedsättning har möjlighet att delta i föräldrautbildning vid tre tillfällen under barnets förskoletid. Familjer som har barn med måttlig synnedsättning erbjuds ett utbildningstillfälle under förskoletiden.

Kursprogrammet utformas med hänsyn till barnets synstatus, ålder och behov i övrigt. Utbildningen sker vid Resurscenter syn i Stockholm.

Kursmoment som kan ingå:

  • Hur synnedsättningen påverkar barnets utveckling.
  • Samspel och lek.
  • Punktskrift.
  • Orientering och förflyttning.
  • Information om samhällets stödinsatser.
  • Anpassning av barnets närmiljö.

För föräldrar till barn som läser punktskrift finns årliga kurser, i samband med elevkurser. Kurser erbjuds även för föräldrar till barn 6-12 år med måttlig till svår synnedsättning samt för föräldrar till barn och ungdomar 6-18 år med cerebral synnedsättning (CVI).

Föräldrautbildning i Örebro

Resurscenter syn i Örebro erbjuder föräldrautbildning för familjer som har barn med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning. Utbildningen vänder sig enbart till föräldrar eller till föräldrar tillsammans med berörd personal och genomförs antingen vid resurscentret i Örebro. Utbildning på hemorten sker i samverkan med lokala resurser i kommun och landsting.

Kursmoment som kan ingå:

  • Hur synnedsättningen i kombination med flerfunktionshinder påverkar. barnets utveckling.
  • Samspel och kommunikation.
  • Orientering och förflyttning.
  • Hur man skapar utvecklingsfrämjande miljöer.

Kurserna är avgiftsfria. Vid kurs på resurscentren ersätts kostnader för resa och boende på hotell.

 

Publicerat tisdag 14 augusti 2012 Granskat fredag 17 augusti 2018