bild från ett frukostseminarium där man ser sju personer på scen i en paneldiskussion.

Frukost- och lunchseminarier

Vi arrangerar seminarier kring aktuella ämnen och frågor som berör specialpedagogik. Sändningarna är i Zoom, de teckenspråktolkas och direkttextas samt spelas in. 

Digitalt lunchseminarium med utbildningsminister Anna Ekström den 27 november 2020, klockan 12-13

Hur fungerar skolan för elever i behov av stöd under pandemin?

Efter en vår och höst då mycket i skolan och samhället ställts på ända behöver vi summera hur det har gått hittills för elever i behov av stöd.

Vi ger en lägesbild för att synliggöra situationen för barn, elever och vuxen-studerande i behov av stöd.

Mot bakgrund av den samlade bilden diskuterar vi med inbjudna talare och deltagare i ett digitalt direktsänt lunchseminarium:

• Klarar skolorna av att ge stöd och anpassningar till de elever som behöver det under pandemin?

• Vad behöver lärare, skolledningar och elevhälsa för att klara av sina uppdrag?

• Hur kan elever i behov av stöd och deras vårdnadshavare vara trygga i att eleverna får det de behöver från en skola som har större utmaningar än vanligt?

Medverkande:

 • Anna Ekström, utbildningsminister.
 • Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen.
 • Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund.
 • Jacob Clarin, vice ordförande, Sveriges Elevkårer.
 • Anki Sandberg, förbundsordförande, Riksförbundet Attention.
 • Helene Fägerblad, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Moderator: Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Så deltar du i seminariet digitalt

 • Ha headset inkopplat för bästa ljud.
 • Säkerställ en stabil uppkoppling.
 • Klicka på Zoom-länken https://spsm.zoom.us/webinar/register/WN_4_zqxBcrRASH9yggH8bbag för att delta i webbinariet.
 • När du klickar på länken till webbinariet behöver du registrera dig med namn och ort du deltar ifrån.
 • När du gjort det kommer du till ett vänteläge som ber dig vänta tills värden startar upp webbinariet.
 • Som åhörare kommer du varken att synas eller höras under webbinariet.
 • Vi öppnar rummet 10 minuter innan, det vill säga 11.50. Då syns en välkomstskylt och en melodislinga spelas.
 • Webbinariet teckenspråkstolkas, textas och spelas in. Inspelningen läggs på vår webbplats efteråt.

Presentationsmaterial

Hur fungerar skolan för elever i behov av stöd under pandemin

Textfil kommer inom kort.

Frukostseminarium 24 september 2020: Fungerande skolgång för placerade barn

Den 24 september bjöd vi in till frukostseminarium för att tillsammans diskutera vem som kan göra vad för att skolgången för placerade barn ska fungera bättre. Forskare gav sin bild av läget, representant för placerade ungdomar gav sin bild, myndigheter och organisationer presenterade vad de kan göra för att få socialtjänst och skola att samverka bättre.

Frukostseminariet genomfördes på plats med maximalt 50 personer i lokalen och livesändes på vår YouTube-kanal. Sändningen teckenspråktolkades och direkttextades. 

Medverkande

 • Martin Hugo, docent i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.
 • Andreas Zheng Svensson, ambassadör för föreningen Knas hemma som arbetar för samhällsplacerade barn och unga.
 • Urban Lindberg, stf generaldirektör, Socialstyrelsen.
 • Helena Ekholm, undervisningsråd, Skolverket.
 • Åsa Lindström, utvecklingssamordnare, Specialpedagogiska skolmyndigheten.
 • Eva Agåker, utredare, Socialstyrelsen.
 • Bodil Båvner, utredare, Sveriges Kommuner och Regioner.
 • Tobias Lundberg, utredare, Statens institutionsstyrelse.

Moderator

Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Presentationsmaterial

Presentation frukostseminarium 24 sept (PDF-dokument, 780 kB)

Fungerande skolgång för placerade barn och unga

Frukostseminarium 12 mars 2020: Ortens betydelse för likvärdigheten i skolan

Likvärdighet i skolan lyfts gång på gång i debatten som en ödesfråga. Vi vet att tillgången till en bra skola ser olika ut över landet. Tillgången till utbildade lärare och förutsättningar att sätta in stöd till eleverna som behöver det kan bero på om du som elev bor på en liten ort eller i en större stad, i vilken del av staden du går i skolan, och vilken skola du har möjlighet att välja. Deltar gör:

 • Anna-Karin Hildingson Boqvist, jurist och tidigare vikarierande Barnombudsman med stor erfarenhet av att granska viktiga frågor för barn. Idag arbetar hon som generalsekreterare på ECPAT. 
 • Björn Öckert, professor vid IFAU, Institutets för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, och en av författarna till betänkandet, "Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan" som kom 2019 och ingår i Långtidsutredningen.
 • Åsa Vikström, chef för Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd.
 • Moderator: Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Ortens betydelse för likvärdigheten i skolan

Frukostseminarium den 4 december 2019: Hur främjar vi närvaro och förebygger frånvaro i skolan bland elever med funktionsnedsättning?

Under det senaste året har frågan om problematisk skolfrånvaro cirkulerat i samhällsdebatten, både i media och inom politiken. Det finns många idéer om hur vi i Sverige ska göra för att främja närvaro och minska frånvaron bland elever och statistik visar att många av de elever som har en problematisk frånvaro även har en funktionsnedsättning, framförallt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF.

Presentation från frukostseminariet (PDF-dokument, 915 bytes)

Video

Frukostseminarium den 16 oktober 2019: Tema psykisk hälsa – hur hjälper vi unga med funktionsnedsättning i skolan som inte mår bra?

Den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att öka. Undersökningar visar att unga med funktionsnedsättning är den grupp som uppger sämst psykisk hälsa. Goda förutsättningar i skolan har stor betydelse för ungas utveckling av god psykisk hälsa. Goda relationer, en fungerande lärmiljö och trivsel är viktiga skyddsfaktorer, medan otrygghet och misslyckande i skolprestation bidrar till en ökad psykisk ohälsa. Hur gör vi för att arbeta för en bättre psykisk hälsa bland de unga i skolan?

Video

Frukostseminarium den 25 april 2019: Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, arbetsro och studiemotivation?

I en ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver elever med funktionsnedsättning sina erfarenheter av bristande trygghet, studiero och motivation, och vad de önskar att skolorna ska göra för att deras skolsituation ska bli bättre. Ett samtal om om hur vi tillsammans kan arbeta för att förbättra tryggheten och studievillkoren för barn och elever med funktionsnedsättning.

Frukostseminarium den 25 april 2019: Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, arbetsro och studiemotivation?

Frukostseminarium den 20 mars 2019: Hur viktiga är digitala verktyg i skolan för elever med funktionsnedsättning?

För många elever med funktionsnedsättning innebär digitala verktyg ökade möjligheter att kunna lära och tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Att ha tillgång till och kunna använda olika digitala verktyg kan vara skillnaden mellan att lyckas eller misslyckas, att kunna eller inte kunna.
Under frukostseminariet diskuteras frågan om hur digitala verktyg gör skillnad, så att barn och elever med funktionsnedsättning kan vara delaktiga i skolan utifrån sina egna förutsättningar.

Video

Publicerat måndag 30 november 2020