Inspiration ämnesområden i grundsärskolan

Här kommer vi att samla lektionstips och annat som kan inspirera i undervisningen. Det kommer dock inte att bli ett heltäckande material utifrån grundsärskolans kursplaner utan ska ses just som inspiration. Sidan kommer att fyllas på med jämna mellanrum och vi börjar med ett urval lektionstips och några filmer. Välkommen!

Publicerat fredag 23 december 2022