Del 1 - Att tänka som en forskare och handla som en praktiker

Den här delen handlar om vikten av att våga pröva och ompröva sina teorier och bärande idéer i syfte att utveckla undervisningen och stödinsatserna.

Läs

Pröva och ompröva för att utveckla undervisningen och stödinsatserna

Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik, Uppsala universitet talar om hur ni tillsammans i kollegiet kan utveckla nya kunskaper genom att följa upp och reflektera över hur arbetssätt, metoder och förhållningssätt fungerar i praktiken. Vidare betonar han att det inte ska ses som ett misslyckande om inte önskat resultat kommer med en gång. Ni kan behöva följa upp, förändra och pröva flera gånger. 

Cyklisk modell

Claes Nilholm jämför det forskningsinspirerade arbetssättet med en generell modell av systematisk kvalitetsutveckling. Skillnaden är fokuset på de teorier och bärande idéer som ligger till grund för hur undervisningen och stödinsatserna utformas. Claes menar att det är viktigt att få igång och vidmakthålla processen med att reflektera tillsammans hur teorierna fungerar och hur teorier och bärande idéer kan utvecklas för att bidra i arbetet med att förbättra undervisningens och stödinsatsernas kvalitet.

Lyssna

Ladda ner och lyssna på ”Att tänka som en forskare och handla som en praktiker – Avsnitt 4 av 4" (Ljud, 9 MB)

Transkribering av "Att tänka som en forskare och handla som en praktiker – Avsnitt 4 av 4" (PDF-dokument, 40 kB)

Ljudfilen ingår i serien ”Att tänka som en forskare och handla som en praktiker”. Det är fyra ljudfiler med Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Uppsala universitet. 

Reflektera och diskutera

För att utveckla undervisningens och stödinsatsernas kvalitet behöver arbetet kontinuerligt följas upp. Reflektera över följande frågor. Gör gärna korta anteckningar som stöd för minnet.

  • Hur går det för våra elever och hur vet vi det?
  • Vågar vi ompröva våra arbetssätt, metoder och förhållningssätt om de inte ger resultat på en gång? Hur kan vi utveckla vårt arbete ytterligare utifrån den tanken?

Gå vidare till nästa del

Publicerat fredag 11 februari 2022