Del 1 - Att tänka som en forskare och handla som en praktiker

Del 1 handlar om hur undervisning och stödinsatser kan utvecklas genom att undersöka hur teorier eller bärande idéer fungerar i praktiken.

Läs

Lägga teorierna på bordet 

Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Uppsala universitet, beskriver vikten av att undersöka hur de teorier eller bärande idéer som undervisningen vilar på, fungerar. Genom att ”lägga teorierna på bordet” blir det möjligt att resonera om teorierna leder till lärande för eleverna eller om de behöver förbättras. I analysen av elevernas kunskapsutveckling och hur undervisningen fungerar har ni kanske upptäckt problem eller utmaningar. Claes kallar det förbättringsutrymmen som kan finnas på olika nivåer. Det kan till exempel vara något i organisationen, i undervisningen eller arbetet med stödinsatser som behöver utvecklas. Det kan finnas ny forskning och beprövad erfarenhet som kan stödja ert förbättringsarbete. 

Som en del av ett vetenskapligt förhållningssätt

Ett vetenskapligt förhållningssätt innebär bland annat att alla som arbetar med elever i skolan behöver vara beredda på att utforska sin egen undervisning och att ompröva det man gör. Genom att kontinuerligt ställa sig frågor om sin undervisning och att reflektera tillsammans med kollegor kan undervisningens kvalitet utvecklas. Frågor som vad vet vi, vart ska vi, hur gör vi behöver ständigt finnas med i det vardagliga arbetet. 

Lyssna 

Ladda ner och lyssna på ”Att tänka som en forskare och handla som en praktiker – Avsnitt 3 av 4"  (Ljud, 7 MB)

Transkribering av "Att tänka som en forskare och handla som en praktiker – Avsnitt 3 av 4" (PDF-dokument, 40 kB)

Ljudfilen ingår i serien ”Att tänka som en forskare och handla som en praktiker”. Det är fyra ljudfiler med Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Uppsala universitet.

Reflektera och diskutera

Claes Nilholm talar om att upptäcka förbättringsutrymmen i arbetet med undervisning och stödinsatser. Reflektera över följande frågor. Gör gärna korta anteckningar som stöd för minnet.

  • Hur gör vi när vi upptäcker att våra teorier och bärande idéer behöver utvecklas?
  • Hur kan vi arbeta för att frågorna vad vet vi, vart ska vi, hur gör vi ska bli en del av vårt dagliga arbete?

Gå vidare till nästa del

Publicerat fredag 11 februari 2022