Vardagsteknik

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Undersök vardagsteknik tillsammans med eleverna. 

Vilken teknik finns hemma/skolan? Undersök och fundera tillsammans med eleverna.

Förberedelser

 • ta fram den vardagsteknik ni ska undersöka till exempel en elvisp.
 • ta fram något som du kan gömma den under. 

Nedladdningsbart material:

Gör så här

 • göm till exempel elvispen under något så att eleverna inte ser vad det är.
 • börja beskriva elvispen utan att nämna att det är en elvisp, alternativt kan eleverna ställa frågor som du kan svara på. Anpassa ledtrådarna efter den elevgrupp du arbetar med. Förslag på ledtrådar
  -den är hård
  -en del av den kan snurra
  -den låter
  -den används när du bakar eller vispar grädde.
 • om det är för svårt med muntliga ledtrådar, kan man istället visa en liten bit i taget av föremålet så att eleverna till sist ser vad det är.
 • när ni kommit fram till vilket föremål som är gömt undersök det tillsammans. Prata om hur det känns och hur det ser ut, har de sett eller använt en sån förut och så vidare. Anpassa samtalet efter den elevgrupp du har.
 • testa sedan praktiskt föremålet. Låt eleverna till exempel vispa grädde.
 • dokumentera processen med bilder så att eleverna kan gå tillbaka och titta och minnas. 
 • upplägget kan användas till alla tekniska föremål du vill presentera.

Förslag

 • använd mallen för dokumentation som följer med. Gör en för varje vardagsteknik ni undersöker och samla dem i en bok.  Detta underlättar för eleverna att kunna minnas och återberätta vad de undersökt och upptäckt. 

Ämnesområde

Verklighetsuppfattning: Tekniska lösningar

Centralt innehåll

 • Undersöka hur några vardagliga föremål fungerar
 • Redskap, teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning.
Publicerat onsdag 15 februari 2023