Teckenbilder på matematik, vilka och former.

Vilka former?

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Allt runt omkring oss består av olika former. I det här lektionstipset tittar vi närmre på formerna cirkel, kvadrat, triangel och rektangel. 

Lektionstipset är inskickat av pedagog Payman Alhege.

Förberedelser

  • Skriv ut bifogad PDF – Former  med tecken, och kopiera så många du behöver. Varje elev behöver en uppsättning. 
  • Ta fram konkret material med formerna cirkel, triangel, kvadrat och rektangel. Om du inte har tillgång till det kan du använda första sidan i bifogad PDF.
  • Ta fram saxar, lim och färgpennor.
  • Ta fram större papper att klistra upp formerna på, ett papper per form. 

Nedladdningsbart material: Former med tecken (PDF-dokument, 210 kB)

Gör så här

  • Se Tiggy testar – para ihop figurer tillsammans. 
  • Prata om det ni såg. Vilka former hade Tiggy? Har ni sett några av dem förut? Kommer ni ihåg vad de heter?
  • Ta fram formerna och lägg dem på bordet framför er. Hjälps åt att benämna dem. Skriv namnen på lappar eller använd ordbilderna med tecken i bifogad PDF. Lägg rätt ordbild vid rätt form. 
  • Arbeta sedan med arbetsbladet Former med tecken, enskilt eller i grupp. Ordbilderna med tecken kan vara ett stöd för att minnas formernas namn och form.  Eleverna färglägger alla former och klipper ut dem. Sedan klistrar ni tillsammans upp ordbilder och former på fyra olika papper. Alla trianglar på papperet där det står triangel, alla kvadrater på papperet där det står kvadrat och så vidare tills alla former sitter på rätt papper. 
  • Sätt upp papperen på synligt ställe i klassrummet. 

Ämnesområde

Verklighetsuppfattning: matematik i vardagen

Centralt innehåll

  • rum, läge, form och riktning. Hur detta kan undersökas och beskrivas med matematiska begrepp och uttrycksformer.
Publicerat tisdag 4 juni 2024