Illustration av en väggklocka

Känsla för tid

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hur länge ska jag vänta?

Att ha en känsla för olika tidsrymder underlättar i vardagen exempelvis att veta ungefär hur länge det är att vänta en timme.

Gör så här

  • Börja med en kortare tid och ge eleven en känsla för exempelvis fem eller tio minuter.
  • Gör flera olika aktiviteter som alla pågår exempelvis fem eller tio minuter. Det kan vara en stund vid datorn, rasten eller arbete i bänken.

Tips!

Att använda en minut- eller timstock är bra hjälpmedel för att tydliggöra tid. Om du inte har tillgång till något av dessa kan du prova med en äggklocka.

Ämnesområde

Verklighetsuppfattning: Tid, Ämnesspecifika begrepp

Centralt innehåll

  • ordna händelser och upplevelser i tid,
  • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Publicerat onsdag 15 februari 2023