Illustration av en hand

Kort och lång

Vad är kortare än ditt finger?

Träna de matematiska begreppen större än och mindre än. En uppgift som passar bra att göra ute.

Förberedelse

Gör i ordning kort med uppdrag. Exempelvis sök något som är kortare än ditt finger, lika långt som din hand eller längre än du själv. Använd bildstöd för att tydliggöra uppdraget. Ta gärna med en bricka eller liknande för att samla de utförda uppdragen på.

Gör så här

  • Ge eleverna ett uppdrag, enskilt eller i grupp.
  • När eleverna har hittat det som önskades lägger de kortet tillsammans med tillhörande sak på brickan.
  • Eleverna får ett nytt uppdrag att utföra och komma tillbaka med.
  • När alla uppdragen är utförda kan ni samlas och titta på resultatet tillsammans.
  • Hur blev det? Är uppdraget rätt jämfört med kortet?

Tips!

För att gör uppdraget svårare, använd en linjal. Eleverna får då uppdrag som att hitta något som är 2 centimeter, 5 centimeter, längre än 10 centimeter eller kortare än 5 centimeter och så vidare.

Ämnesområde och centralt innehåll

Verklighetsuppfattning: Kvantitet, Ämnesspecifika begrepp

Från läroplanens syfte

  • sortera föremål utifrån kvantitet,
  • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Publicerat fredag 9 oktober 2020