September – årets nionde månad

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

September – nu är hösten här

Månaderna och årstiderna återkommer enligt samma mönster år efter år. Men har ni funderat över vilka förändringar som sker för oss människor med årstidsväxlingarna. Förutom att lära om året och årstiderna tränar eleverna kommunikation och finmotoriska färdigheter.

Förberedelser:

  • Dra ut de bifogade PDF-dokumenten.
  • Ta fram pennor, saxar och lim.

Nedladdningsbart material:

Gör så här:

  • Läs texten tillsammans.
  • Fundera tillsammans med eleverna vad som står i texten.
  • Eleverna klipper ut rätt bild för årstiden.
  • Eleverna klipper ut ordbilden för årstiden, eller skriver på raden vad årstiden kallas.
  • Arbeta i grupp eller enskilt med vilken bokstav som fattas. Orden bygger på texten ni läst. 

Ämnesområde

Verklighetsuppfattning: Människa, djur och natur

Kommunikation: Tolka och förstå

Centralt innehåll

  • återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper,
  • ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse
Publicerat onsdag 15 februari 2023