Oktober årets tionde månad

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Oktober - dags att ställa om klockan

Månaderna och årstiderna återkommer enligt samma mönster år efter år. Men har ni funderat över vilka förändringar som sker för oss människor med årstidsväxlingarna. Förutom att lära om året och årstiderna tränar eleverna kommunikation och finmotoriska färdigheter.

Förberedelser:

 • Dra ut det bifogade PDF-dokumentet.
 • Ta fram pennor.
 • Ta fram en analog klocka.

Nedladdningsbart material:

Gör så här:

 • Läs texten tillsammans.
 • Fundera tillsammans med eleverna vad som står i texten.
 • Arbeta i grupp eller enskilt med hur mycket är klockan.
 • Läs texten med enkla fakta om FN.
 • Fundera tillsammans med eleverna vad som står i texten.

Ämnesområde

 • Verklighetsuppfattning: Människa, djur och natur, tid
 • Kommunikation: Tolka och förstå

Centralt innehåll

 • återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper,
 • uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid,
 • ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
Publicerat onsdag 15 februari 2023