Bilden visar tre stycken blommor med rubriken maj ovanför.

Maj - årets femte månad

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Årets sista vårmånad

Månaderna och årstiderna återkommer enligt samma mönster år efter år. Men har ni funderat över vilka förändringar som sker för oss människor med årstidsväxlingarna. Förutom att lära om året och årstid tränar eleverna kommunikation och finmotoriska färdigheter.

Förberedelser

Skriv ut de bifogade pdf-dokumenten.
Ni behöver också penna, sax, lim och färgpennor

Nedladdningsbart material:

Gör så här:

  • Läs texten tillsammans och prata om innebörden.
  • Klipp ut och klistra in rätt årstid.
  • Svara på frågorna tillsammans eller enskilt.
  • Gå en promenad och titta på vad som hänt i naturen, om träden börjat få knoppar med mera.
  • Efter promenaden kan ni måla trädet utifrån nuläget i naturen.

Tips!

När ni är på promenad kan ni gärna fota nuläget i naturen och titta på bilderna i klassrummet. Tag hjälp av dessa när ni målar trädet.

Ämnesområde

Verklighetsuppfattning: Människa, djur och natur. 

Kommunikation: Tolka och förstå.

Centralt innehåll

  • Använda kunskaper och natur.
  • Tolka olika former av kommunikativa uttryck
Publicerat onsdag 15 februari 2023