Illustrationen visar två fåglar.

Fågelskådning

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Har du sett fågeln?

Att titta på fåglar kan vara spännande! I dokumentet Har du sett fågeln? kan eleven markera med ett kryss de fåglar som ni har sett. Här finns också en övning där eleven ska ringa in fåglarna som flyttar på vintern. 

Arbeta vidare

  • Prata om var ni såg de olika fåglarna. I vilka miljöer trivs respektive fågel bäst?Fundera över varför det är så.
  • Titta på en karta. Till vilka länder flyttar fåglarna på vinter?

Nedladdningsbart material:

Ämnesområde

Verklighetsuppfattning: Människa, djur och natur.

Centralt innehåll

  • använda kunskaper om natur
Publicerat onsdag 15 februari 2023