Pictogrambild som visar texten

December – årets sista månad

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

December – de stora högtidernas månad.

Månaderna och årstiderna återkommer ju enligt samma mönster år efter år. Men har ni funderat över vilka förändringar som sker för oss människor med årstidsväxlingarna. Förutom att lära om året och årstid får eleverna träna kommunikation och finmotoriska färdigheter.

Förberedelser

Skriv ut de bifogade PDF-filerna. Ni behöver också penna, sax och lim.

Nedladdningsbart material:

Gör så här

  • Läs texten tillsammans och prata om innebörden.
  • Fundera eventuellt tillsammans över vad som hör ihop med december och dra streck på övningsbladet.
  • Klipp ut bilden på rätt år och klistra in.
  • Skriv året.

Ämnesområde

Verklighetsuppfattning: Människa, djur och natur,
Kommunikation: Tolka och förstå.

Centralt innehåll

  • använda kunskaper om natur,
  • tolka olika former av kommunikativa uttryck.
Publicerat onsdag 15 februari 2023