Brevet från myran Tage

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Undersökande uppgift om myror

Genom en rolig praktisk laboration får ni möjlighet att lära er mer om hur myrorna ser ut, hur de bor och vad de äter.

Förberedelser

 • Ta fram papper, penna och kuvert.
 • Ta fram några mindre bitar av frukt eller grönsaker samt färgat strössel.
 • Ta fram kamera.
 • Dra ut bifogad PDF med förslag på brev från myran Tage eller hitta på eget. Skriv sedan brevet för hand så att det ser ut som en myra skrivit det.
 • Skriv klassens namn på kuvertet.
 • Hitta en plats utomhus med en myrstack.

Nedladdningsbart material: Tage myras brev (PDF-dokument, 75 kB)

Gör så här

 • Lägg brevet synligt i klassrummet, så att eleverna hittar det.
 • När eleverna hittat brevet, samlas runt ett bord.
 • Läs brevet tillsammans med eleverna.
 • Se filmen om myran
 • Samtala om vad ni tror att myror tycker är gott att äta.
 • Packa ner frukt, grönsaker och strössel och eventuellt det som eleverna föreslagit om det finns tillgängligt.
 • Gå tillsammans ut till myrstacken.  Titta om ni kan se myran Tage vinka.
 • Lägg försiktigt och med paus emellan dit lite av det ni tagit med. Vänta med strösslet.
 • Dokumentera med kameran.
 • Samtala om vad som händer i myrstacken. Tycker myrorna om det som serveras?
 • Lägg dit det färgade strösslet.
 • Vad händer? Vad tycker myrorna är godast? Hur ser vi det? Vart tar myrorna vägen med maten? Dokumentera med kameran.
 • Dokumentera.
 • Tillbaka i klassrummet, titta på fotografierna som ni tog vid myrstacken.
 • Samtala om vad som hände. Hur upplevde ni aktiviteten? Vad lärde ni er?
 • Besök myrstacken någon dag efter första besöket. Titta och samtala. Vad finns kvar av frukt, grönsaker och strössel? Vad äter myror?

Vill du lära dig mer om myror och andra insekter då finns boken 10 små kryp i SPSM webbutik

Ämnesområde

Verklighetsuppfattning: Natur, miljö och samhälle

Centralt innehåll

 • Några djurs och växters anpassningar till olika årstider
Publicerat onsdag 15 februari 2023