Bli rädda-världen-hjältar

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Någon har stökat ner i skogsdungen. Där ligger både flaskor, burkar, batterier och annat skräp. - Så här kan vi inte ha det! Vi måste rädda planeten. 

I den här aktiviteten övar vi på källsortering, samtidigt som vi uppmuntrar varandra att hålla naturen ren.

Förberedelser

 • Gör medaljer med band för att hänga kring halsen, i valfritt material. Skriv rädda-världen-hjältar på medaljerna.
 • Ta fram rikligt med tomma förpackningar som glas, plast, papper, tidningar och metall. Ta fram några batterier.
 • Ta fram matavfall, till exempel bananskal och äppelskrutt.
 • Ta fram lådor eller påsar. Märk lådorna/påsarna med text eller bild så det blir tydligt vilket skräp som ska sorteras i vilken låda. Ta fram en matavfallspåse.
 • Ta fram engångshandskar.
 • Välj ut en plats utomhus för aktiviteten. Välj en plats som eleverna förknippar med natur.
 • Häll ut förpackningar, matavfall och batterier på platsen. Var noga med var du placerar batterier, så att de följer med in efter avslutat aktivitet.  

Gör så här

 • Samla eleverna utomhus.
 • Berätta att någon har stökat ner och att flaskor, burkar, batterier och annat skräp ligger ute i naturen.
 • Fråga eleverna om de kan hjälpa till att rädda världen genom att plocka och sortera skräpet. Berätta att de då blir de rädda-världen-hjältar.
 • Gå tillsammans till platsen med alla slängda förpackningar. Visa hur förpackningarna ligger slängda.
 • Visa lådorna eller påsarna och visa vad som ska slängas vart.
 • Samla tillsammans förpackningar och sortera i rätt låda eller påse.
 • Undersök sedan tillsammans innehållet i lådorna. Har allt hamnat där det ska vara?
 • Avsluta med att dela ut medaljerna under applåder och hurrarop.
 • Samtala efteråt i klassrummet. Varför var det så bra att vi samlade ihop skräpet? Samtala om materialens påverkan på djur och natur, om hur djur skadas av skräp på hav och land och hur gifter från batterier läcker ut på jordens yta och hamnar i vatten och mat.

Vill ni inspireras mera och lära er mer om källsortering, gå in på UR play, Barr och Pinne räddar världen

Ämnesområde

Verklighetsuppfattning: Natur, miljö och samhälle

Centralt innehåll

 • människans beroende av och påverkan på naturen. Naturen som resurs samt vårt ansvar när vi nyttjar den,
 • några material och ämnen, deras egenskaper och påverkan på miljön.
Publicerat onsdag 15 februari 2023