Augusti - årets åttonde månad

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Augusti – nu börjar skolan igen

Månaderna och årstiderna återkommer enligt samma mönster år efter år. Men har ni funderat över vilka förändringar som sker för oss människor med årstidsväxlingarna. Förutom att lära om året och årstiderna tränar eleverna kommunikation och finmotoriska färdigheter.

Förberedelser: 

  • Dra ut bifogade PDF-dokument.
  • Ta fram pennor.

Nedladdningsbart material:

Gör så här: 

  • Läs texten tillsammans.
  • Fundera tillsammans med eleverna vad som står i texten.
  • Arbeta sedan i grupp eller enskilt med vad som hör till augusti och läsförståelsen. 

Ämnesområde 

Verklighetsuppfattning: Människa, djur och natur

Kommunikation: Tolka och förstå

Centralt innehåll

  • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper,
  • ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
Publicerat onsdag 15 februari 2023