Hoppa till innehåll

Undervisning för alla

Vid den här inspirationsträffen får du information om Specialpedagogik för lärande.

 • 10
  tisdag
  december 2019
  13.45 - 16.45 Umeå, Umeå Folkets Hus
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 223439
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vid den här inspirationsträffen får du information från Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten om kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande, som vänder sig till alla grundskollärare. Den bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Tillsammans med dina kollegor reflekterar, prövar och utvärderar du olika specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt. Det finns möjlighet att söka statsbidrag för satsningen.

Läs mer om Specialpedagogik för lärande och statsbidrag för läsåret 2020/2021

Helena Wallberg är gymnasielärare, specialpedagog och författare. Hon har lång erfarenhet av undervisning och av att arbeta med frågor som rör alla elevers möjligheter att lära oavsett förutsättningar och behov. Att differentiera undervisningen är att skapa möjligheter att lära, träna och visa kunskaper på fler sätt så att alla elever i gruppen kan delta och lära i gemenskap. Föreläsningen visar principerna för differentierad undervisning och ger konkreta exempel på hur det kan se ut i klassrummet.

Program

13.50: Registrering

14.30: Fika med smörgås

15.00­: Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) informerar

15.20­: Differentierad undervisning - Helena Wallberg

16.20 - 16.30: Avslutning

Länk till anmälan

Senast anmälan: 2 december

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Skolform

Grundskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 13 november 2019 Granskat torsdag 14 november 2019