Hoppa till innehåll

Undervisa integrerade elever

Tematräffen riktar sig till dig som möter integrerade elever.

 • 29
  onsdag
  januari 2020
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 218546
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen riktar sig till dig som möter integrerade elever.

Under tematräffen behandlas följande innehåll:

 • utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning och dess konsekvenser
 • pedagogiska strategier och goda lärmiljöer när du undervisar elever med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning
 • vad integrerade elever innebär enligt styrdokumenten
 • grundsärskolans läroplan
 • att planera och genomföra undervisning utifrån både grundskolans och grundsärskolans läroplaner
 • kommentarmaterial, bedömningsstöd, betyg och bedömning utifrån grundsärskolans läroplan.

Medverkande

Linda Gullberg, linda.gullberg@spsm.se, 010-4735798
Åsa Andersson, asa.andersson@spsm.se, 010-4735234

Målgruppsbeskrivning

Tematräffen vänder sig till dig som undervisar integrerade elever, och till specialpedagog eller speciallärare som ger stöd till lärare som undervisar integrerade elever.

Syfte

Syftet med tematräffen är att du får ökad kunskap om att arbeta med integrerade elever.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskap om

 • pedagogiska konsekvenser vid utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning
 • att anpassa undervisningen för integrerade elever, från planering till bedömning.

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Åsa Andersson, asa.andersson@spsm.se, 010-4735234
Linda Gullberg, linda.gullberg@spsm.se, 010-4735798

Skolform

Grundskola, Grundsärskola

Övrigt

Anmälan görs personligen med namn och kontaktuppgifter. Efter att kursanmälan kommit in skickas inloggningsuppgifter till din e-postadress så att du kan att logga in på ”Min sida”. Här finns de uppgifter som vi registrerat om dig och information om aktiviteter du deltar i.

Efter sista anmälningsdag får du en bekräftelse via e-post. Vid felaktiga kontaktuppgifter garanterar vi inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Om antalet anmälningar överstiger antalet platser kan vi behöva göra ett urval.

Observera: Får du förhinder att delta ska du avboka din plats före kursstart.
För att avboka kursplats eller om du glömt dina inloggningsuppgifter, se kursinformationen, http://www.spsm.se/fortbildningPublicerat torsdag 7 november 2019 Granskat tisdag 3 december 2019