Hoppa till innehåll

Två kursplaner i samma klassrum, fördjupad nivå. Integrerade elever i grundskolan som läser grundsärskolans kursplan

Du och ditt arbetslag får möjlighet att fördjupa era kunskaper kring ert arbete med två kursplaner i samma klassrum, tillgänglig lärmiljö, betyg och bedömning samt pedagogiska planeringar. 

 • 25
  fredag
  september 2020
  09.00 - 16.00 Digital tematräff via ZOOM
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 242807
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Du och ditt arbetslag får möjlighet att fördjupa era kunskaper kring ert arbete med två kursplaner i samma klassrum, tillgänglig lärmiljö, betyg och bedömning samt pedagogiska planeringar.

Medverkande

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450

Målgruppsbeskrivning

Speciallärare, lärare och praktisk estetiska lärare i grundskola som undervisar integrerade elever som är mottagna i grundsärskolan och som får sin undervisning i grundskolan. Rektor är även välkommen

Syfte

Syftet med kursen är att du och ditt arbetslag får fördjupad kunskap i att arbeta i två kursplaner i samma klassrum, pedagogiska planeringar, anpassningar för att skapa en tillgänglig lärmiljö, intellektuell funktionsnedsättning samt mottagande i grundsärskola.

Mål

 • Du som deltagare får kunskaper i arbetet med kursplanerna för integrerade elever i grundskolan som läser grundsärskolans kursplan
 • Du får verktyg att arbeta formativt genom pedagogiska planeringar samt att värdera tillgängligheten och anpassa lärmiljön
 • Arbeta med framgångsfaktorer utifrån Skolinspektionens rapport (i grupp och med arbetslaget)
 • Tillgänglig lärmiljö
 • Pedagogisk planering
 • Undervisning

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Sameskola, Specialskola

Publicerat måndag 10 augusti 2020