Tillgänglig lärmiljö i vuxenutbildningen

Att skapa en tillgänglig lärmiljö i vuxenutbildningen

 • 26
  tisdag
  oktober 2021
  10.00 - 12.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare
 • Aktivitets-ID: 292253
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I vuxenutbildningen ska hänsyn tas till de enskilda elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen" (Läroplan för vuxenutbildningen). Därför behöver man ständigt utveckla och anpassa lärmiljön i vuxenutbildningen. Genom att delta i detta webbinarium ges ökad kunskap om: - hur man skapar tillgänglig lärmiljö och vilka faktorer som påverkar elevers lärande; exempelvis kognitiva förutsättningar, lärmiljö och delaktighet. Man får också dela sina tankar och erfarenheter med andra i mindre grupper.      

Medverkande

Helene Fägerblad, helene.fagerblad@spsm.se, 0705595271
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger inom vuxenutbildningen

Mål

Efter avslutat webbinarium har du som deltagare ökad kunskap om:

-vad tillgänglig  lärmiljö innebär.

-vilka faktorer som påverkar elevers lärande och hur en mer tillgänglig undervisning kan skapas.  

-att dela erfarenheter och kunskaper i ett kollegialt lärande.     

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Helene Fägerblad, helene.fagerblad@spsm.se, 0705595271
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Kommunal vuxenutbildning, Komvux som särskild utbildning, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

Vuxnas lärandePublicerat tisdag 19 oktober 2021