Tillgänglig lärmiljö i naturorientering och teknik

Nätbaserad kurs där syftet är att utveckla den egna verksamhetens tillgänglighet i naturorientering och teknik så att lärmiljön blir tillgänglig för alla. I kursen får pedagogerna verktyg för att göra en kartläggning och en handlingsplan. 

 • 12
  måndag
  mars 2018
  -
  13
  söndag
  maj 2018
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 137542
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Den nätbaserade kursen är en del av Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsarbete med fokus på lärmiljön i naturorientering och teknik. Tillgänglighet är av stor vikt för att öka alla elevers möjlighet till lärande och delaktighet i en social gemenskap. Kursen utgår från nationell och internationell forskning i naturvetenskap och teknik. Kursarbetet är tänkt som ett samarbete mellan professionerna.

Kursen består av fem moment på följande områden:

 • Styrdokument
 • Tillgänglighetsmodellen
 • Tillgänglighet i praktiken
 • Handlingsplan
 • Fördjupning

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på ­­kursforum.  Reflektioner och diskussioner i kursforum är en viktig del av kursarbetet. I kursen ingår att genomföra en kartläggning och att utarbeta en handlingsplan i för den egna verksamheten.

Medverkande

Carin Stenlund, carin.stenlund@spsm.se, 0104735537
Tarja Kalnins, tarja.kalnins@spsm.se, 010-4735439

Målgruppsbeskrivning

Kursen riktar sig till dig som arbetar som NO-/tekniklärare, specialpedagog eller speciallärare i grundskola och grundsärskola. Vi ser helst att en ämneslärare och en specialpedagog från samma skola deltar. Kursarbetet är tänkt som ett samarbete mellan professionerna.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn och elever i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap och verktyg för att utveckla den egna verksamhetens tillgänglighet i naturorientering och teknik så att lärmiljön blir tillgänglig för alla.

Mål

Efter kursen har du som deltagare:

 • verktyg för att öka tillgängligheten i naturorientering och teknik
 • strategier för att skapa en inkluderande lärmiljö genom extra anpassningar
 • kännedom om Specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg

Upplysningar om innehåll

Carin Stenlund, carin.stenlund@spsm.se, 0104735537
Tarja Kalnins, tarja.kalnins@spsm.se, 010-4735439

Upplysningar om administration

Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04
Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Tillgänglighet, Verktyg för kartläggning

Publicerat tisdag 14 november 2017 Granskat fredag 23 februari 2018