Tematräff Stödmaterial elevhälsa - för personal i den samlade elevhälsan (em)

Information om myndigheten.
Presentation av det nya webbaserade stödmaterialet om elevhälsa
Erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

 • 10
  onsdag
  oktober 2018
  13.00 - 16.00 Halmstad, Resurscentrum Kärnhuset, Nässjögatan 6
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 170007
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen är tillfälle för dig att få introduktion i stödmaterialet elevhälsa. Vi inspirerar och presenterar hur stödmaterialet elevhälsa kan användas för att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet. Vi bjuder på fika.

Medverkande

Anders Andersson, anders.andersson@spsm.se, 010-473 54 91
Monica Lindberg, monica.lindberg@spsm.se, 070-587 54 37
Linda Sandell, linda.sandell@spsm.se, 010-4735031
AnneCharlotte Johansson, anne-charlotte.johansson@spsm.se, 010-4735003
Anne Persson, anne.persson@spsm.se, 010-473 56 77

Målgruppsbeskrivning

Tematräffen vänder sig till den samlade elevhälsan i fristående och kommunala verksamheter.

Syfte

Att du som ingår i ett elevhälsoteam ska få stöd i att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet.

Mål

Att du som deltagare har kunskap om stödmaterialet elevhälsa och har fått ta del av andra verksamheters erfarenheter.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Linda Sandell, linda.sandell@spsm.se, 010-4735031
AnneCharlotte Johansson, anne-charlotte.johansson@spsm.se, 010-4735003

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola

Teman

Elevhälsa

Publicerat tisdag 21 augusti 2018 Granskat torsdag 20 september 2018