Tematräff Skoldatatek 2.0

Tematräff för dig som arbetar i skoldatatek eller liknande verksamhet

 • 05
  onsdag
  december 2018
  08.30 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 175875
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Denna tematräff ingår i en längre process och det är en fördel att delta i de återkommande träffarna som ges två gånger per år. Innehåll:

-Hur ser skoldatatekens verksamhetslogik ut och vilka effekter ger det?

 • Hur ingår Skoldatatek och liknande verksamheter i organisationens stödkedja?
 • Hur ser förhållandet ut mellan proaktiva och reaktiva insatser?
 • Hur lyssnas elevernas åsikter in så att de kan påverka utveckling av undervisningen eller kompetensutveckling?
 • Vad säger forskning om digitalisering och inkludering?

-Vad innebär Universell design för lärande?

-Vad säger forskning och beprövad erfarenhet om genusperspektiv på digitalisering?

 • Delakultur: Hur synliggörs beprövad erfarenhet av framgångsfaktorer och dilemman kring arbetsformer och arbetssätt med digitala verktyg? Hur används en nyuppstartad nationell Mötesplats?
 • Vilka digitala verktyg satsar Skoldatatek/kommuner/skolor på idag med syftet att främja tillgänglig utbildning för alla elever?

Medverkande

Gunilla Almgren Bäck, gunilla.almgren-back@spsm.se, 010 4735269
Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331

Målgruppsbeskrivning

Du som arbetar i skoldatatek eller har ett stort engagemang för digitalisering inom skola.

Syfte

Främja, stödja och synliggöra specialpedagogiska perspektiv i skolans digitaliseringsprocess genom att utveckla Skoldatatek eller liknande verksamhet

Mål

Öka skolors inkluderande förmåga när det gäller likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet med hjälp av digitala verktyg, samt främja beprövad erfarenhet
Främja utbyte och lärande mellan deltagare i olika kommuner.
Öka pedagogisk digital kompetens - vad, varför och hur?
Vidareutveckla ny konsensus kring Skoldatateksverksamhetens proaktiva skolutvecklingsuppdrag.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Gunilla Almgren Bäck, gunilla.almgren-back@spsm.se, 010 4735269
Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Digitalt lärande

Övrigt

Välkommen med din kursanmälan som är personlig.

Efter kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om kursen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om kursplats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta i kursen ska avbokning ske före kursstart. Du kan själv boka av kursplats och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: http://www.spsm.se/fortbildning

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns micro, men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.Publicerat tisdag 18 september 2018 Granskat fredag 16 november 2018
Tillbaka till toppen