Hoppa till innehåll

Tematräff för rektorer i grundskola som har elever som läser efter två kursplaner, integrerade elever i grundskolan som läser grundsärskolans kursplan.

Vi utgår från praktiknära frågeställningar angående integrerade elever i grundskolan som läser efter grundsärskolans läroplan, där du kan vara aktiv och delge din yrkespraktik i kollegiala samtal.

 • 01
  torsdag
  oktober 2020
  09.00 - 11.00 Digital tematräff via ZOOM
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor
 • Aktivitets-ID: 242961
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vi kommer att diskutera frågeställningar angående integrerade elever i grundskolan som läser efter grundsärskolans läroplan. Diskussionerna utgår från Skollagen, Styrdokumenten, och aktuella frågeställningar. I dessa aktiviteter kan man vara aktiv och delge sina erfarenheter utifrån yrkespraktik i ett kollegialt sammanhang.

Skolinspektionens rapport om integrerade elever, som är en av arbetsuppgifterna i tematräffarna:Två kursplaner i samma klassrum: grundläggande och fördjupad, kommer att diskuteras: 

Aktuell forskning, litteratur mm kommer att tas upp och delges.

Medverkande

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450

Målgruppsbeskrivning

Rektor i grundskola

Syfte

Syftet med tematräffen är att du som rektor i grundskolan som har integrerade elever som läser efter grundsärskolans kursplan får ett forum för kollegialt lärande. Här kan du delge dina erfarenheter och diskutera din roll och dina utmaningar i skolledarrollen.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare kunskaper om:

- aktuella frågor runt integrerade elever

- elevens delaktighet

- stödmaterial från SPSM

- styrdokument

- tillgängliga lärmiljöer

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola

Teman

Delaktighet, Tillgänglighet

Publicerat onsdag 5 augusti 2020