Hoppa till innehåll

Tematräff för dig som utifrån en central stödfunktion stödjer barn och elever med hörselnedsättning

Särskilt inbjudna som utifrån en central stödfunktion stödjer barn och elever med hörselnedsättning i Stockholms län.

 • 05
  tisdag
  mars 2019
  09.30 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 186563
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffarna är ett samverkansforum där kommun- stat och landsting samverkar. Du som deltagare ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling tillsammans med kommunala hörselpedagoger/specialpedagoger med hörseluppdrag, specialpedagoger från landstinget samt statliga rådgivare. Du som deltagare ges möjlighet att samtala om frågor och synliggöra potentiella utvecklingsområden som stödjer dig som deltagare i det arbete du utför (inom kommun/landsting eller stat).

Medverkande

Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005
Johanna Fredman, johanna.fredman@spsm.se, 0104735408

Målgruppsbeskrivning

Hörselpedagoger, specialpedagoger med hörseluppdrag inom central stödfunktion i kommunen, pedagoger som jobbar lokalt eller centralt med hörselfrågor i kommunen, pedagoger som ger konsultativt stöd i hörselfrågor, pedagoger från kommunala hörselverksamheter i förskola, grundskola, gymnasieskola samt specialskola.

Syfte

Syftet med tematräffen är att du som deltagare ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling tillsammans med andra kommunala hörselpedagoger/ specialpedagoger med hörseluppdrag, specialpedagoger från landstinget samt statliga rådgivare. Syftet är även att du som deltagare ges möjlighet att samtala om frågor och synliggöra potentiella utvecklingsområden som stödjer dig som deltagare i det arbete du utför (inom kommun/landsting eller stat).

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare haft erfarenhetsutbyte tillsammans med andra kommunala hörselpedagoger, specialpedagoger med hörseluppdrag, specialpedagoger från landstinget samt statliga rådgivare. Du har samtalat om frågor och synliggjort potentiella utvecklingsområden som stödjer dig som deltagare i det arbete du utför (inom kommun/landsting eller stat). 

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Johanna Fredman, johanna.fredman@spsm.se, 0104735408
Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005

Upplysningar om administration

Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04
Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Förskola, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Specialskola, Utbildning i svenska för invandrare

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 15 november 2018 Granskat tisdag 19 februari 2019