Tematräff Erfarenhetsutbyte efter den nätbaserade utbildingen Att höja skolans elevhälsokompetens

Erfarenhetsutbyte som ger dig stöd i processen att utveckla elevhälsoarbetet på skolan med inriktning på elevhälsans inre arbete

 • 25
  torsdag
  oktober 2018
  09.00 - 12.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor
 • Aktivitets-ID: 170019
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Erfarenhetsutbyte
Fortsatt arbete kring att utveckla ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt
Dialog om framgångsfaktorer och hinder

Medverkande

AnneCharlotte Johansson, anne-charlotte.johansson@spsm.se, 010-4735003
Åsa Everstrand, asa.everstrand@spsm.se, 010-473 5153

Målgruppsbeskrivning

Rektor som har ansvar för skolans elevhälsoarbete

Förkunskaper

Deltagit i den nätbaserade kursen Att höja skolans elevhälsokompetens

Syfte

Att du som deltagit i myndighetens nätbaserade utbildning får stöd i att vidareutveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet vid din skola.

Mål

Genom erfarenhetsutbyte med andra rektorer har du tagit del av och bidragit, hur elevhälsoarbetet kan vidareutvecklas.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

AnneCharlotte Johansson, anne-charlotte.johansson@spsm.se, 010-4735003
Åsa Everstrand, asa.everstrand@spsm.se, 010-473 5153

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Elevhälsa

Övrigt

Välkommen med din kursanmälan som är personlig.

Efter kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om kursen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om kursplats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval. Vid färre än 10 anmälda ställs tematräffen in.

Vid förhinder att delta i kursen ska avbokning ske före kursstart. Du kan själv boka av kursplats och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: http://www.spsm.se/fortbildning

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns micro, men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.Publicerat tisdag 28 augusti 2018 Granskat onsdag 12 september 2018