Tematräff Att arbeta med barn och elever med muskelrelaterad funktionsnedsättning

Tematräffens fokus är att ett erbjuda ett forum för samverkan och kollegialt utbyte mellan personal som vill utveckla sitt arbetssätt gällande barn och elever med muskelrelaterad funktionsnedsättning.

 • 28
  onsdag
  november 2018
  15.00 - 16.30 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 175892
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehåll

Pedagogiska konsekvenser av muskelrelaterade funktionsnedsättningar, som Spinal muskelatrofi, SMA och muskeldystrofi.
Erfarenhetsutbyte
Planera och utforma en tillgänglig lärmiljö för alla
Forskning inom området
(ev) Egenperspektivet - föreläsning
Delaktig i ögonblicket - om ögonstyrning, föreläsare är Gunnel Ivarsson, DART
Information om andra stödjande verksamheter ex Ågrenska, habiliteringen m.fl.

Medverkande

Annika Martinsson, annika.martinsson@spsm.se, 010-4735596
Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331

Målgruppsbeskrivning

Arbetslag, specialpedagoger, speciallärare, rektor, elevhälsopersonal.

Syfte

Som deltagare får du genom utbyte av framgångsrika exempel inspiration till att utforma en tillgänglig lärmiljö för barn och elever med muskelrelaterade funktionsnedsättningar. Du får även ta del av tekniska och pedagogiska anpassningar .

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare fått

- möjlighet till samverkan och erfarenhetsutbyte
- ökade kunskaper om förhållningssätt,
- ökade kunskaper om metoder och arbetssätt.

Funktionsnedsättningar

Rörelsehinder

Upplysningar om innehåll

Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331
Annika Martinsson, annika.martinsson@spsm.se, 010-4735596

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Övrigt

Välkommen med din kursanmälan som är personlig.

Efter kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om kursen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om kursplats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta i kursen ska avbokning ske före kursstart. Du kan själv boka av kursplats och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: http://www.spsm.se/fortbildning

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns micro, men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.Publicerat tisdag 18 september 2018 Granskat fredag 16 november 2018
Tillbaka till toppen