Tematräff att använda verktyget Bliss Online

Tematräff - att använda verktyget Bliss Online

 • 16
  onsdag
  maj 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Förälder
 • Aktivitets-ID: 125444
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräff där man i form av en workshop får lära och träna sig att använda Bliss Online. Denna tematräff är till för dem som har gått SPSM:s grundkurs i bliss (3 dagar). Deltagarna i denna tematräff ska ha med sina egna datorer. För de som inte har inlogg till Bliss Online tillhandahålls ett tillfälligt för tematräffen. De som redan har ett eget inlogg kan använda detta.

Under tematräffen kommer deltagarna att:

- göra egna blisskartor med både bilder och blissymboler

- infoga ord i olika böjningsformer i blisskartorna

- modifiera standardkartan

- skapa nya symbolkombinationer för sammansatta ord

- skriva text med med korrekt grammatik i ordbehandlaren

- diskutera hur Bliss Online kan användas i läs- och skrivundervisningen

- se hur Bliss Online kan användas för kommunikation via Internet

Under tematräffen kommer förhållningssätt för ökad delaktighet och tillgänglighet att diskuteras.

Medverkande

Ann Jacobson, ann.jacobson@spsm.se, 010/ 473 54 29
Wern Palmius, wern.palmius@spsm.se, 010-4735119

Målgruppsbeskrivning

Personer som har gått grundkursen i bliss (3 dagar). Vid platsbrist kommer pedagogisk personal prioriteras.

Syfte

Du får lära dig mer om SPSM:s verktyg Bliss Online och får pröva på att använda verktygets alla funktioner.

Mål

Att du som deltagare har ökad kunskap om och färdighet i att använda Bliss Online.

Funktionsnedsättningar

Rörelsehinder, Tal språk och kommunikation, Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Ann Jacobson, ann.jacobson@spsm.se, 010/ 473 54 29
Wern Palmius, wern.palmius@spsm.se, 010-4735119

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Irene Sigfridsson, irene.sigfridsson@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation, Lärverktyg

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 17 maj 2017 Granskat torsdag 4 januari 2018