Tematräff - AKK i teori och praktik

Under tematräffen får deltagarna ta del av aktuell forskning och praktiska exempel på hur AKK med tecken, bild- och symbolstöd kan stimulera och utveckla kommunikation.

 • 21
  onsdag
  mars 2018
  14.30 - 18.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 140569
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under tematräffen får deltagarna ta del av aktuell forskning och praktiska exempel på hur AKK med tecken, bild- och symbolstöd kan stimulera och utveckla kommunikation. Deltagarna ges också möjlighet att dela och ta del av erfarenheter som kan främja en kommunikativ miljö.

Innehåll:

Presentation av SPSM:s uppdrag och stöd.
Presentation av DART:s verksamhet.
Aktuell forskning och praktiska exempel som bidrar till tillgänglighet, delaktighet och ökad måluppfyllelse.
Rätten till kommunikation.
Erfarenhetsutbyte.

Medverkande

Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331
Anna-Karin Mattiasson-Ewelind, anna-karin.mattiasson-ewelind@spsm.se, 010-4735319
Päivi Hiipakka Lindberg, paivi.hiipakka-lindberg@spsm.se, 0725470159

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger, specialpedagoger, personer i ledningsfunktion och elevassistenter. 

Syfte

Att som deltagare ta del av forskning och inspirerande exempel om hur AKK kan bidra till att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med behov av kommunikationsstöd.

Mål

Att kursdeltagarna har kunskap om:

- Omgivningens och organisationens betydelse för en kommunikativ miljö.

- Hur verksamheten kan stödja kommunikation med bilder, symboler och tecken i sin verksamhet.

- Hur omgivningen kan använda lärverktyg som ett stöd i kommunikation.

 

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331
Anna-Karin Mattiasson-Ewelind, anna-karin.mattiasson-ewelind@spsm.se, 010-4735319
Päivi Hiipakka Lindberg, paivi.hiipakka-lindberg@spsm.se, 0725470159

Upplysningar om administration

Margareta Andersson, margareta.andersson@spsm.se, 010-4735297

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation, Delaktighet, Lärverktyg, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Välkommen med din anmälan som är personlig.

Efter att anmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om aktiviteten och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Bekräftelse om plats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta ska avbokning ske före start. Du kan själv boka av platsen och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: http://www.spsm.se/fortbildning

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida. Publicerat fredag 10 november 2017 Granskat måndag 22 januari 2018