Hoppa till innehåll

TeachMeet: Undervisning i grundsärskolan

Du och ditt arbetslag får kunskaper om de reviderade läroplanerna i grundsärskolan och vad de innebär. Kunskaper om undervisning i grundsärskolan, tillgänglig lärmiljö, betyg och bedömning samt läromedel för målgruppen.

 • 17
  onsdag
  februari 2021
  14.00 - 17.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 266195
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Du som deltagare kommer att möta Skolverket, Skolinspektionen, SPSM läromedel och lärare som berättar om sin skolpraktik, samt några inspirerande miniföreläsningar.

Skolverket kommer att delge er om den reviderade läroplanen i grundsärskolans ämnen och ämnesområdena, om förändringar i syftet, centrala innehållet samt i kunskapskravet, runt betyg och bedömning. Skolinspektionen kommer att föreläsa om deras rapport om undervisningen i grundsärskola, och det kommer finnas tid att ställa frågor och diskutera i mindre grupper. SPSM läromedel kommer att visa de nyaste runt målgruppen samt hur man söker läromedel. Vi kommer även ha några små miniföreläsningar som inspirerar till en mer tillgänglig lärmiljö och delaktighet.

Program för eftermiddagen kommer att publiceras i januari.

Som deltagare får du tillgång till en kurshemsida med material och information.

Medverkande

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426
Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92

Målgruppsbeskrivning

Speciallärare, specialpedagog, lärare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Syfte

Syftet med tematräffen är att du och ditt arbetslag kommer att få information om de reviderade kursplanerna, granskningen av grundsärskolan och betyg, bedömning, tillgänglig lärmiljö och delaktighet.

Mål

Du som deltagare får:

- kunskaper om de reviderade kursplanerna i grundsärskolan

- kunskaper om tillgänglig lärmiljö och delaktighet

- information utifrån Skolinspektionens rapport om undervisningen i     grundsärskolan

- läromedelsinspiration från SPSM läromedel och minimässa

 

 

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426
Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Tillgänglighet

Publicerat fredag 22 januari 2021