Hoppa till innehåll

Studie- och yrkesvägledning med utgångspunkt elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd, fristående träff två. Tematräffen vänder sig till studie- och yrkesvägledare samt även till dig som är specialpedagog, speciallärare eller pedagog.

Denna tematräff bygger på deltagarnas behov genom att upplägget skapas utifrån frågeställningar som deltagarna sänder in i förväg. Frågeställningarna kommer att ligga till grund för case som sedan kommer att diskuteras i mindre grupper med möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan professionerna studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och pedagog. Frågeställningarna sänds till ansvariga i samband med anmälan, i ett separat mail.

Träffen bygger på tidigare tematräff men du är välkommen att delta även om du inte var med på den förra.

  • 19
    tisdag
    november 2019
    13.30 - 16.30 Jönköping, Parkgatan 2, Lokal Vättern
  • Typ av aktivitet: Tematräff
  • Aktivitets-ID: 209573
  • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Denna tematräff bygger på deltagarnas behov genom att upplägget skapas utifrån frågeställningar som deltagarna sänder in i förväg. Frågeställningarna kommer att ligga till grund för case som sedan kommer att diskuteras i mindre grupper med möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan professionerna studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och pedagog. Frågeställningarna sänds till ansvariga i samband med anmälan, i ett separat mail.

Träffen bygger på tidigare tematräff men du är välkommen att delta även om du inte var med på den förra.

Tematräffen är en samverkan mellan Göteborgsregionen, GR och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Emma Theiland Nilsson och Jennie Bubach från GR finns på plats för att visa på de olika informations- och stödformer som ryms inom informations- och resursplattformen SYV-online. Gun Nilsson och Marie Wicksell kommer att presentera det stöd som erbjuds genom Specialpedagogiska skolmyndighetens uppdrag.

På denna tema träff får du information och inspiration kring utmaningar och framgångsfaktorer i arbetet med studie- och yrkesvägledning med inriktning elever i behov av extra anpassning och särskilt stöd.  

Medverkande

Marie Wicksell, marie.wicksell@spsm.se, 0104735562
Gun Nilsson, gun.nilsson@spsm.se, 010473 5308

Målgruppsbeskrivning

Studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, speciallärare och pedagoger.

Syfte

Du som deltagare ska få ökad kännedom om Specialpedagogisk skolmyndigheten, SPSM och Syvonline som drivs av Göteborgsregionen, GR samt de olika stöd som finns att få inom området. Syftet är också att öka samverkan mellan organisationerna och verksamheternas olika professioner.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare fått:

Information om olika stödformer

Information gällande studie-och yrkesvägledning med inriktning elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Inspiration, information och erfarenhetsutbyte kring utmaningar och framgångsfaktorer mellan olika professioner, så som studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och pedagoger.

Upplysningar om innehåll

Marie Wicksell, marie.wicksell@spsm.se, 0104735562
Gun Nilsson, gun.nilsson@spsm.se, 010473 5308

Upplysningar om administration

Sara Christiansson, sara.christiansson@spsm.se

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Publicerat tisdag 1 oktober 2019 Granskat fredag 18 oktober 2019