Hoppa till innehåll

Strategisk utveckling av skolors främjande elevhälsoarbete

Så kan Stödmaterial elevhälsa användas för att systematiskt utveckla skolors elevhälsoarbete utifrån ett huvudmannaperspektiv.

 • 20
  fredag
  mars 2020
  09.00 - 12.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Äppelträdet, Päronträdet, Rålambsvägen 32B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman
 • Aktivitets-ID: 226601
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under en halvdag får du som deltagare information om hur Stödmaterial elevhälsas olika delar kan användas för att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolor utifrån ett huvudmannaperspektiv.

Vi informerar bland annat om

 • ny studie om viktiga faktorer för ett mer hållbart elevhälsoarbete
 • hur SPSM kan vara ett stöd i utveckling av skolors elevhälsoarbete
 • hur olika skolhuvudmän har organiserat utvecklingsarbeten utifrån Stödmaterial elevhälsa. 

På tematräffen medverkar skolhuvudmän som systematiskt har bedrivit ett utvecklingsarbete med stöd av SPSM:s Stödmaterial elevhälsa. Förmiddagen innehåller även pass med möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion i mindre grupper.

Ta gärna del av våra webbsidor kring Stödmaterial elevhälsa på www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa innan tematräffen för att samla på dig frågor, funderingar eller idéer.

Medverkande

Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72

Målgruppsbeskrivning

Förvaltningschef, skolchef, verksamhetschef, elevhälsochef eller liknande med ansvar för övergripande ansvar för utvecklingsarbeten inom skola.

Syfte

Syftet är att du som deltagare får inspiration och möjlighet till att utbyta erfarenheter i arbetet med att systematiskt utveckla skolors elevhälsoarbete.

Mål

Målet är att du som deltagare har fått information om hur Stödmaterial elevhälsa kan vara ett stöd i ett systematiskt utvecklingsarbete utifrån ett huvudmannaperspektiv.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72
Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Elevhälsa

Publicerat tisdag 7 januari 2020 Granskat tisdag 21 januari 2020