Språkstörning - Baskurs gymnasieskola och vuxenutbildning

Kursens handlar om vad språkstörning innebär och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för elevernas lärande.

 • 20
  måndag
  september 2021
  -
  31
  söndag
  oktober 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 281896
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehåll och upplägg i denna nätbaserade kurs är så gott som identisk med Studiepaket –språkstörning men är anpassad för dig som önskar kompetensutveckling på egen hand. Det är dock inget som hindrar att du går kursen tillsammans med en eller flera kollegor.

Kursens handlar om vad språkstörning innebär och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för elevernas lärande. Kursen belyser hur elever på gymnasiet och inom vuxenutbildningen utmanas vad gäller språk, samarbete, planering och organisation och vad lärare kan göra för att stödja elevernas lärande, samspel och kunskapsutveckling.

Kursen består av följande sex moment:

Moment 1: Språkutveckling och språkstörning

Moment 2: Språkstörning i olika åldrar

Moment 3: Lärmiljö – strukturer och instruktioner

Moment 4: Språkutvecklande undervisning

Moment 5: Bedömning och betygssättning

Moment 6: Samspel och kommunikation

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Observera att det är uppgifter som ska utföras praktiskt i elevgrupp. Dessa ska sedan reflekteras på kursforum och även lämnas in till kursledare. Därför behöver du tillgång till en grupp/klass av elever. Beräknad tidsåtgång för studierna är cirka 4 timmar i veckan.

Studierna sker på nätet, startar måndag den 20 september (v. 38) och pågår fram till söndag den 31 oktober (v 43). Studierna kan genomföras när det passar den enskilde deltagaren under veckans moment. Det är inga fasta tider för de gemensamma diskussionerna på kursforum (skriftlig chatt) men du förväntas vara aktiv under den veckan momentet pågår. Du kan alltså inte jobba ikapp eller i förväg, då kursforum bygger på det kollegiala lärandet.

Kursintyg utfärdas efter genomförd kurs när alla moment fullföljts genom aktivt deltagande på kursforum och alla uppgifter är genomförda.

Medverkande

Annette Ekenberg, annette.ekenberg@spsm.se, 073 821 50 72
Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005
Ulrika Oléhn, ulrika.olehn@spsm.se, 0761415406

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till lärare, specialpedagoger eller speciallärare som arbetar med elever i gymnasieskola eller vuxenutbildning. Prioritet ges till aktiva pedagoger i elevgrupp, framför centralt placerade specialpedagoger eller andra funktioner i elevhälsan.

Till er specialpedagoger med övergripande funktion och övrig personal inom Elevhälsan, hänvisar vi till kursen "Språkstörning - Att arbeta övergripande i förskola och skola – inriktning Specialpedagoger".

Barnskötare/elevassistenter/resurspedagoger har möjlighet att delta i kursen under förutsättning att en ansvarig pedagog från samma skola eller vuxenutbildning går kursen samtidigt och kan stödja gällande kursuppgifter. Ni behöver då anmäla er samtidigt och notera det i anmälan.

Förkunskaper

Pedagogisk utbildning

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för hur en språkstörning påverkar lärandet och hur elever med språkstörning kan ges ökade möjligheter att utveckla sin språkliga förmåga. Som deltagare får du kunskap och förståelse för hur en språkstörning påverkar lärandet och hur undervisningen kan utformas för att stödja elever med språkstörning. 

Mål

Efter kursen har du som deltagare grundläggande kunskap om:

 • den typiska språkutvecklingen hos elever och vad som kännetecknar en språkstörning,
 • hur en språkstörning kan ändra karaktär över tid och hur du som lärare kan stötta språkutvecklingen i olika åldrar,
 • att från början planera för bedömning och ta hänsyn till de konsekvenser som en språkstörning kan innebära,
 • hur du kan anpassa instruktioner för elever som har svårt att uppfatta och tolka hörd information,
 • att anpassa och tillgängliggöra både muntliga och skriftliga instruktioner,
 • hur språkstörning kan få konsekvenser för det sociala samspelet.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Katarina Zandén, katarina.zanden@spsm.se, 010-4735006

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Gymnasieskola, Kommunal vuxenutbildning

Övrigt

I kursen erbjuds du även ett digitalt möte via Zoom. Det är inte obligatoriskt men vi ser helst att du deltar. Datum för mötet kommer i ett separat välkomstmail som skickas ut efter antagning.Publicerat torsdag 1 juli 2021