Hoppa till innehåll

Språkstörning - Baskurs förskola

Kursens handlar om vad språkstörning innebär och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för barnets lärande.

 • 24
  måndag
  februari 2020
  -
  03
  fredag
  april 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 227776
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehåll och upplägg i denna nätbaserade kurs är så gott som identisk med Studiepaket –språkstörning men är anpassad för dig som önskar kompetensutveckling på egen hand. Det är dock inget som hindrar att du går kursen tillsammans med en eller flera kollegor.

Kursens handlar om vad språkstörning innebär och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för barnets lärande. Den belyser förskolans lärmiljö och vikten av att specifikt stödja barnets språkliga utveckling. Kursen innehåller konkreta arbetsuppgifter som syftar till att lärmiljön blir mer tillgänglig för barn som har språkstörning.

Kursen består av följande sex moment:

Moment 1: Språkutveckling och språkstörning

Moment 2: Språkstörning i olika åldrar

Moment 3: Tillgängliga lärmiljöer

Moment 4: Högläsning

Moment 5: Kommunikation och samspel

Moment 6: Återblick och framåtblick

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Beräknad tidsåtgång för studierna är cirka 3-4 timmar i veckan.

Studierna sker på nätet, startar 24 februari pågår fram till 3 april 2020.

Kursintyg utfärdas efter genomförd kurs när alla moment fullföljts genom aktivt deltagande på kursforum och alla uppgifter är genomförda.

Medverkande

Camilla Lindahl Magnusson, camilla.lindahl-magnusson@spsm.se, 0104735708
Anna Grape, anna.grape@spsm.se, 070-386 54 62
Helen Bergstadius, helen.bergstadius@spsm.se, 010-473 55 74
Ann Johansson, ann.johansson@spsm.se, 010-4735073
Åsa Larsson, asa.larsson@spsm.se, 010-473 54 57
Monica Einarsson, monica.einarsson@spsm.se, 010-473 57 99

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till förskollärare, specialpedagoger eller speciallärare som möter barn i förskolan.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för hur en språkstörning påverkar lärandet och hur barn med språkstörning kan ges ökade möjligheter att utveckla sin språkliga förmåga. Du får kunskap om hur förskolan medvetet kan arbeta för att stärka den språkliga och kommunikativa förmågan hos barn med språkstörning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare grundläggande kunskap om:

 • den typiska språkutvecklingen hos barn och vad som kännetecknar en språkstörning,
 • hur en språkstörning kan ändra karaktär över tid och hur du som lärare kan stötta språkutvecklingen i olika åldrar,
 • den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöns betydelse i förskolan,
 • hur du kan göra lärmiljön mer tillgänglig och öka delaktigheten för barn med språkstörning.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Katarina Zandén, katarina.zanden@spsm.se, 010-4735006
Annelie Westlund, annelie.westlund@spsm.se, 010-473 50 47

Skolform

Förskola

Publicerat fredag 24 januari 2020 Granskat onsdag 19 februari 2020