Rektor med vetande 2018

Rektor med vetande är en årlig konferens kring aktuella specialpedagogiska utmaningar inom skolväsendet.

Vårens konferens har temat När hälsa och lärande går hand i hand - möjligheter och utmaningar inom förskola, skola och elevhälsa!

Konferensen är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Högskolan Kristianstad, Malmö universitetet (tidigare Malmö högskola, de byter namn vid årsskiftet) och Specialpedagogiska skolmyndigheten

 • 14
  onsdag
  mars 2018
  08.15 - 16.15 Malmö, Malmö Högskola, Orkanen, D138, Nordenskjöldsgatan 10
 • Typ av aktivitet: Konferens
 • Målgrupp: Förskolechef, Specialpedagog Speciallärare, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 145660
 • Pris: 1200 kr

Beskrivning

Lärande, hälsa och miljö i förskola och skola är nära relaterade till varandra. Vårens konferens har särskilt fokus på hur barns och ungas hälsa och lärande påverkas i förskola och skola. Det finns tydliga kopplingar mellan barns och ungas hälsa och skolresultat.

Skolväsendets stora utmaning är idag att tidigt och sedan kontinuerligt arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Forskning visar att hur pojkar och flickor mår, utvecklas och lär sig, påverkas av skol- och lärmiljöns kvalitet.

Konferensens föreläsningar och seminarier fokuserar på dessa samband och det viktiga ansvar som skolans ledning, elevhälsa och övrig personal har för att utvecklingen av barns och elevers hälsa och lärande verkligen går hand i hand.

Program för dagen

Föreläsningar och seminarier

Här hittar du  anmälan till konferensen via Malmö universitets webbplats. 

 

Välkommen att anmäla dig!

 

 

Välkommen!

Målgruppsbeskrivning

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med stöd, särskilt stöd och specialpedagogiska frågor.

Du kan exempelvis vara skolhuvudman, rektor, förskolechef, specialpedagog eller speciallärare.

Upplysningar om innehåll

Lotta Müller, lotta.muller@spsm.se, 0104735577

Övrigt

Kostnad 1.200 kronor exklusive moms

Förtäring

Kaffe: Ingår
Lunch: Ingår


Publicerat torsdag 23 november 2017 Granskat tisdag 20 februari 2018