Hoppa till innehåll

Problemskapande situationer för elever i årskurs F-6 med NPF - tematräff för ökad kunskap och erfarenhetsutbyte

Tematräff om att förstå, hantera och förebygga problemskapande situationer för elever med NPF.

 • 04
  måndag
  november 2019
  13.00 - 16.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 211552
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

SPSM tar emot många förfrågningar om specialpedagogiskt stöd som rör elever med NPF som hamnat i problematiska situationer. Det kan handla om utåtagerande beteenden, otrygghet, stress och skolmisslyckanden.

Välkommen till en tematräff med information om samt erfarenhetsutbyte kring hur skolor kan förstå, hantera och förebygga dessa situationer.

Innehåll:

 • Kartläggning, systematik och uppföljning
 • Perspektiv på problemskapande situationer
 • Förebyggande och främjande arbete
 • Information om SPSM:s studiepaket NPF och nätbaserad kurs elevhälsa
 • Erfarenhetsutbyte 

                    

Medverkande

Jennie Reithner, jennie.reithner@spsm.se, 0761080671
Camilla Hallström, camilla.hallstrom@spsm.se, 073-8195908

Målgruppsbeskrivning

Tematräffen vänder sig till skolledare och specialpedagoger som är del av skolans elevhälsa och vill utöka förståelsen för hur skolan kan förstå, hantera och förebygga problemskapande situationer för elever med npf.

Tematräffen vänder sig till skolledare och specialpedagoger som arbetar främst mot grundskolans yngre åldrar (F-6).

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om NPF

Syfte

Syftet med tematräffen är att lyfta och utbyta erfarenheter kring hur skolor kan förstå, hantera och förebygga problemskapande situationer för elever med NPF.

Mål

Efter tematräffen har deltagarna fått grundläggande kunskaper om:

 •  att förstå, hantera och förebygga problemskapande situationer för elever med NPF.

 •  möjlighet till erfarenhetsutbyte kring hur deltagarnas skolor arbetar förebyggande och främjande med problemskapande situationer.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Jennie Reithner, jennie.reithner@spsm.se, 0761080671
Camilla Hallström, camilla.hallstrom@spsm.se, 073-8195908

Upplysningar om administration

Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04

Skolform

Förskoleklass, Grundskola

Teman

Lärmiljö

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 3 september 2019 Granskat måndag 14 oktober 2019