Öppet hus för fristående verksamheter i Gävleborgs län

Vi anordnar ett öppet hus med fokus på tillgänglig lärmiljö för barn och elever. Vi kommer särskilt att lyfta fram konkreta sätt för att skapa goda förutsättningar för alla barn och elver. Vi kommer bland annat att presentera:

-Presentation om myndigheten

-Stödmaterial/studiepaket

-Hitta läromedel/Digtiala verktyg

-Hur man ansöker om SIS-medel (statliga bidrag för utveckling)

 • 10
  onsdag
  oktober 2018
  15.00 - 18.00 Gävle, SPSM:kontor, Bobergsplan 3 802 64 Gävle
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 167717
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehåll:

Workshop, erfarenhetsutbyte och samtal.

Tematräffen omfattar följande områden:

- Förhållningssätt/bemötande

- Tillgänglig utbildning

- Pedagogiska verktyg/strategier

- Förutsättningar för lärandet - IT i lärandet

- Barnperspektiv

Medverkande

Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694
Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-4735496

Målgruppsbeskrivning

Skolledare, pedagoger och elevhälsopersonal. 

Syfte

Deltagare får information om vilket stöd Specaipedagogiska skolmyndigheten kan vara för fristående verksamheter, både förskolor och skolor, för att utveckla en tillgänglig lärmiljö för alla barn och elever.

Mål

Att du som deltagare får kunskap om vilket stöd Specialpedagogiska skolmyndigheten kan vara för fristående verksamheter.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi, Matematiska svårigheter, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Rörelsehinder, Synnedsättning, Tal språk och kommunikation, Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694
Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-4735496

Upplysningar om administration

Ann-Louise Eriksson, ann-louise.eriksson1@spsm.se, 010-473 55 24
Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Särskild utbildning för vuxna, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Delaktighet, Digitalt lärande, Elevhälsa, Kulturell mångfald, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Tillgänglighet, Verktyg för kartläggning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 12 juni 2018 Granskat torsdag 14 juni 2018