Nätverksträff CHARGE syndrom

En nätverksträff med möjlighet till erfarenhetsutbyte för anhöriga och professionella. Deltagaren kommer att få en presentation kring CHARGE syndrom och sinnenas betydelse samt vad bristande sinnesimpulser kan ge för konsekvenser i lärande och utveckling

 • 24
  tisdag
  april 2018
  09.00 - 16.00 Umeå, Landstingshuset, Köksvägen 11
 • Typ av aktivitet: Nätverksträff
 • Målgrupp: Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal, Förälder
 • Aktivitets-ID: 142949
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

En träff med fördjupning om sinnenas betydelse och vad bristande sinnesimpulser kan ge för konsekvenser för personer med CHARGE syndrom. I den generella utvecklingen och speciellt kommunikationsutveckling har syn och hörsel en väldigt stor betydelse, men det finns också andra sinnen som ofta är glömda, till exempel det proprioceptiva sinnet (led- och muskelsinnet), det taktila sinnet och balansen.

Nätverksträffen kommer också att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte för anhöriga och professionella.

Program

09.00 Kaffe drop in

09.30 Inledning

09.30 Om CHARGE syndrom och sinnenas betydelse - Sonja Friberg och Christina Lööf

11.30 Information

 • Sällsynta diagnoser - Magnus Burstedt
 • Barn och ungdomshabiliteringen - Susan Andersson
 • Syn och hörselteamet i Västerbotten - Anna-Karin Öhman

12.15 Lunch

13.15 Gruppdiskussioner och utbyte av erfarenheter

14.30 Kaffe

15.00–16.00 Summering av dagen

Aktiviteten genomförs i samarbete med Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor och Mo Gård

Medverkande

Sonja Friberg, sonja.friberg@spsm.se, 0107435459
Carina Elo, carina.elo@spsm.se, 0104735355
Christina Lööf, christina.loof@spsm.se, 010 473 54 51

Målgruppsbeskrivning

Lärare, elevhälsopersonal, assistenter, vårdnadshavare, landstingspersonal

Syfte

Att få ökad kunskap om CHARGE syndrom för att bättre kunna anpassa lärmiljö, delaktighet och möjlighet till socialt samspel.

Mål

Har kunskap om sinnenas betydelse och påverkan vid CHARGE syndrom. Har etablerat fler kontakter runt sitt barn eller sin elev.

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet, Döv – hörselnedsättning, Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Sonja Friberg, sonja.friberg@spsm.se, 0107435459

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Förtäring

Kaffe: Ingår

Lunchservering finns i anslutning till möteslokalen och bekostas av deltagarnaPublicerat tisdag 7 november 2017 Granskat torsdag 19 april 2018