Mötesplats - Skoldatatek

Mötesplats för pedagoger verksamma inom Skoldatatek

  • Typ av aktivitet: Digital mötesplats
  • Målgrupp: Skolhuvudman, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
  • Aktivitets-ID: 120473
  • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Genom Mötesplats skoldatatek öppnas en möjlighet för dig som arbetar med skoldatateksfrågor till erfarenhetsutbyte, information och nätverkande med andra över hela landet.

Medverkande

Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331
Stefan Bonn, stefan.bonn@spsm.se, 0104735079
Gunilla Almgren Bäck, gunilla.almgren-back@spsm.se, 010 4735269
Anneli Forsberg, anneli.forsberg@spsm.se, 0104736450
Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-473 54 96
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91

Målgruppsbeskrivning

Specialpedagoger, IKT-pedagoger och personal som arbetar på Skoldatatek eller liknande verksamhet.

Förkunskaper

Intresse och kunskap om frågor som berör skoldatatek, digitala verktyg och undervisning.

Syfte

Att öppna en möjlighet för dig som arbetar med skoldatateksfrågor till erfarenhetsutbyte, information och nätverkande med andra över hela landet.

Mål

Ett ökat samarbete och inspiration mellan skoldatatek och liknande verksamheter i landet.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-473 54 96
Anneli Forsberg, anneli.forsberg@spsm.se, 0104736450
Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Marita Angermund, marita.angermund@spsm.se, 010 473 51 70
Stefan Bonn, stefan.bonn@spsm.se, 0104735079

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer

Teman

Digitalt lärande, Lärverktyg, TillgänglighetPublicerat fredag 20 maj 2022