Mötesplats - Grav språkstörning

En mötesplats för personer som tidigare deltagit i Specialpedagogiska skolmyndighetens nätbaserade kurs Grav språkstörning.

  • Typ av aktivitet: Digital mötesplats
  • Målgrupp: Lärare, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
  • Aktivitets-ID: 25207
  • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Mötesplats främst för personer som genomgått SPSM:s distanskurs Grav språkstörning.

Medverkande

Annelie Westlund, annelie.westlund@spsm.se, 010-473 50 47
Susanne Loheman, susanne.loheman@spsm.se, 0104735692

Målgruppsbeskrivning

Personal som möter barn och elever med språkstörning.

Förkunskaper

Ha genomgått Specialpedagogiska skolmyndighetens nätbaserade kurs Grav språkstörning.

Syfte

Erbjuda texter, filmer och länkar till andra webbsidor som belyser området Grav språkstörning.

Mål

Målet är att genom att ha en ökad kunskap om funktionsnedsättningen Grav språkstörning och dess konsekvenser, kunna erbjuda en bättre verksamhet för de barn och elever som har en språklig problematik.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Annelie Westlund, annelie.westlund@spsm.se, 010-473 50 47
Susanne Loheman, susanne.loheman@spsm.se, 0104735692

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04


Publicerat onsdag 15 juni 2016 Granskat tisdag 13 februari 2018