Hoppa till innehåll

Mötesplats - Språkstörning

En mötesplats för personer som tidigare deltagit i Specialpedagogiska skolmyndighetens nätbaserade kurs Grav språkstörning och andra som är intresserade av området språkstörning.

  • Typ av aktivitet: Digital mötesplats
  • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
  • Aktivitets-ID: 25207
  • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Mötesplats främst för personer som genomgått SPSM:s nätbaserade kurs Grav språkstörning.

Medverkande

Annelie Westlund, annelie.westlund@spsm.se, 010-473 50 47
Marika Habbe, marika.habbe@spsm.se, 010-473 54 86

Målgruppsbeskrivning

Personal som möter barn och elever med språkstörning.

Förkunskaper

Ha genomgått Specialpedagogiska skolmyndighetens nätbaserade kurs Grav språkstörning.

Syfte

Erbjuda texter, filmer och länkar till andra webbsidor som belyser området Grav språkstörning.

Mål

Målet är att genom att ha en ökad kunskap om funktionsnedsättningen Grav språkstörning och dess konsekvenser, kunna erbjuda en bättre verksamhet för de barn och elever som har en språklig problematik.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Annelie Westlund, annelie.westlund@spsm.se, 010-473 50 47
Marika Habbe, marika.habbe@spsm.se, 010-473 54 86

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04


Publicerat onsdag 15 juni 2016 Granskat lördag 15 juni 2019