Mötesplats - CHARGE

Mötesplats för personer som är intresserade av Charge syndrom.

  • Typ av aktivitet: Digital mötesplats
  • Målgrupp: Rektor, Lärare, Barn- och elevhälsopersonal, Förälder, Elev Barn
  • Aktivitets-ID: 25210
  • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Detta är en mötesplats för personer som vill veta mer om Charge syndrom. Ett syndrom som innebär svårigheter med sinnesintegrering och att det finns syn-och hörselnedsättning eller dövblindhet.

I mötesplatsen får du möjlighet att dela erfarenheter, ställa frågor, ta del av kunskap och få information om kommande och genomförda aktiviteter, möten och konferenser.

Medverkande

Elisabeth Ringby, elisabeth.ringby@spsm.se, 010-473 54 46
Sonja Friberg, sonja.friberg@spsm.se, 0107435459
Christina Lööf, christina.loof@spsm.se, 010 473 54 51

Målgruppsbeskrivning

Personer som i sin verksamhet har kontakt med personer med Charge syndrom.

Syfte

Att sprida kunskap om Charge syndrom, förmedla och bibehålla kontakter genom att vara en informationsplats.

Mål

Att deltagarna får en fördjupad förståelse för syndromet och har en informell plats att ställa frågor och utbyta erfarenheter på.

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet, Döv – hörselnedsättning, Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Elisabeth Ringby, elisabeth.ringby@spsm.se, 010-473 54 46

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04


Publicerat onsdag 15 juni 2016 Granskat lördag 14 april 2018