Möjligheter och utmaningar med alternativ och kompletterande kommunikation, AKK

Dagen innehåller föreläsningar och seminarier om kommunikation och AKK ur olika perspektiv. Föreläsningarna handlar om hur ny teknik med hjälp av robotar kan främja kommunikation, om grunder i AKK samt om att använda kommunikationsstöd och hjälpmedel för att förebygga och minska utmanande beteende.

 • 04
  torsdag
  oktober 2018
  08.30 - 16.15 Linköping, Missionskyrkan, Mariasalen, Drottninggatan 22
  http://www.linkoping.missionskyrkan.se/konferens
 • Typ av aktivitet: Konferens
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 167054
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Dagen innehåller föreläsningar och seminarier om kommunikation och AKK ur olika perspektiv.

Gemensamma föreläsningar:

 • Hur kan ny teknik med hjälp av, bland annat, robotar främja kommunikation.
  Fredrik Löfgren civilingenjör och robotutvecklare på Linköpings universitet.
 • Grunder i AKK.
  LINDAH Kommunikationsteam Östergötland
 • Att använda kommunikationsstöd och kommunikationshjälpmedel för att förebygga och minska utmanande beteende. 
  Marjana Tornmalm utredare Socialstyrelsen

Vid anmälan får du ett mejl med en instruktion om hur du gör ditt val av seminarier.
Följande inspirationsseminarier erbjuds under dagen. 

 1. Praktisk AKK - lek och samspel
  LINDAH Kommunikationteam Östergötland.
 2. Hur håller man kontakt mellan hem, skola och andra verksamheter? Exempel på digitala verktyg som främjar kommunikation.
  Linda Davidsson lärare Vallastadens särskola, Linköping samt Eva-Lotta Wanström, förälder till tonåring som använder AKK.
 3. Undervisning, bedömning och betygsättning när eleven använder AKK.
  Christian Bengtsson, lärare Riksgymnasiet för elever med rörelsehinder i Göteborg, berättar om hur han jobbar för att eleverna ska kunna visa sina kunskaper.
 4. Inställningar, anpassningar och kontaktstyrning på iPad samt appar för kommunikation och lek
  LINDAH Kommunikationstöd Östergötland.

Musikgruppen Unik musik, en daglig verksamhet i Linköpings kommun, avslutar dagen med ett härligt uppträdande.

Medarrangör: LINDAH, Kommunikationsstöd Östergötland, Region Östergötland.

Medverkande

Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815
Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37

Målgruppsbeskrivning

Specialpedagog, lärare, förskollärare, anhöriga och övriga som möter AKK-användare

Syfte

Du som deltagare får kunskap och inspiration till att använda alternativ och kompletterande kommunikation. Du får även kunskap om hur teknik kan användas ihop med AKK.

Mål

Du som deltagare har kunskap inom området AKK generellt och om AKK med hjälp av teknik.

Upplysningar om innehåll

Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 0104736029

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, SIS behandlingshem, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 28 maj 2018 Granskat tisdag 14 augusti 2018