Hoppa till innehåll

Kollegialt lärande för rektorer och samordnare i grundsärskola och gymnasiesärskola

På tematräffen utgår vi från aktuella frågeställningar, där du kan vara aktiv och delge din yrkespraktik i kollegiala samtal.

 • 10
  tisdag
  september 2019
  13.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor
 • Aktivitets-ID: 208129
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vi utgår från aktuella frågeställningar där du kan vara aktiv och delge din yrkespraktik i kollegiala samtal. Under hösten kommer vi att bland annat diskutera tillgängliga lärmiljöer, elevens delaktighet, anpassningar och särskilt stöd, uppdateringarna av läroplanerna, betyg och bedömning, digitaliseringsstrategier med mera.

Litteratur och länkar:

Specialpedagogiska skolmyndigheten:

Skolverket:

Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola samt urval till gymnasiesärskolans nationella program:

Allmänna råd om betyg och betygssättning:

SPSM/Tillgänglighet-Delaktighet-och-Inkludering:

 

Medverkande

Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710

Målgruppsbeskrivning

Rektorer och samordnare inom förvaltning i grundsärskola och gymnasiesärskola

Syfte

Syftet med tematräffarna är att du som rektor och samordnare får ett forum för kollegialt lärande. Här kan du delge dina erfarenheter och diskutera din roll och dina utmaningar i skolledarrollen och som samordnare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Mål

Efter tematräffarna har du som deltagare kunskaper om:

 • Uppdateringar av läroplanerna
 • Tillgängliga lärmiljöer
 • Elevens delaktighet
 • Anpassningar och särskilt stöd
 • Betyg och bedömning
 • Digitaliseringsstrategier

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710

Upplysningar om administration

Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04
Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 22 maj 2019 Granskat onsdag 26 juni 2019