Intellektuell funktionsnedsättning

Den nätbaserade baskursen ger grundläggande kunskaper om hur du kan skapa en god och tillgänglig utbildning för barn, elever eller vuxenstuderande med  intellektuell funktionsnedsättning. 

 • 29
  måndag
  augusti 2022
  -
  09
  fredag
  december 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 313721
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Den nätbaserade kursen innehåller både teori och erfarenhetsutbyte och ger grundläggande kunskaper om:

 • Intellektuell funktionsnedsättning, sett ur olika perspektiv
 • Om lärande
 • Bedömning för lärande
 • Styrdokument

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och artiklar i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på eget arbete och till viss del på ett kollegialt erfarenhetsutbyte. Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna.

Se mer information under Övrigt.

Medverkande

Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43
Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815
Gertrud Holmberg, gertrud.holmberg@spsm.se, 010-4735485
Annika Jansson, annika.jansson@spsm.se, 010-4735564
Kerstin Isaksson, kerstin.isaksson@spsm.se, 010-4735019
Anders Andersson, anders.andersson@spsm.se, 010-473 54 91
Annika Dahlman, annika.dahlman@spsm.se, 010-4735811

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete undervisar barn, elever eller vuxenstuderande med intellektuell funktionsnedsättning.
Du arbetar som förskollärare, lärare, fritidspedagog, specialpedagog eller speciallärare inom förskola eller grundskola med integrerade elever, inom grundsärskola, gymnasiesärskola eller inom särskild utbildning för vuxna. 

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt bland annat i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap om intellektuell funktionsnedsättning, sett ur olika perspektiv, om lärande, styrdokument, bedömning för lärande samt hur du kan arbeta för att skapa en god och tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxna inom särskild utbildning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare grundläggande kunskaper och förståelse om:

 • Intellektuell funktionsnedsättning, sett ur olika perspektiv
 • Om lärande
 • Bedömning för lärande
 • Styrdokument

 

Funktionsnedsättningar

Intellektuell funktionsnedsättning

Upplysningar om innehåll

Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331
Gertrud Holmberg, gertrud.holmberg@spsm.se, 010-4735485

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Komvux som särskild utbildning

Teman

Lärmiljö

Övrigt

Förutsättningar för att erhålla kursintyg är att:

 • delta vid kursens erfarenhetsutbyten
 • aktivt reflektera och lämna in loggbok 
 • besvara kursutvärderingen


Publicerat onsdag 10 augusti 2022