Inspirationsdag tidig AKK

En kursdag som behandlar kommunikation på tidig utvecklingsnivå, kommunikativ miljö, AKK-former och samspel.

  • 27
    torsdag
    september 2018
    09.00 - 16.00 Växjö, Elite Park Hotel & Växjö Konserthus
  • Typ av aktivitet: Konferens
  • Aktivitets-ID: 165953
  • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Dagen genomförs tillsammans med SÖK, Södra regionens kommunikationscentrum. Pedagoger, resurspersoner, föräldrar och andra delger sina erfarenheter kring kommunikation på tidig utvecklingsnivå.

Ämnen som behandlas är:

- Kommunikativ miljö

- AKK-former

- Samspel och samtal

- Metoder och material

 

Medverkande

Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
Jenny Almkvist, jenny.almkvist@spsm.se, 010-4735227

Målgruppsbeskrivning

Arbetslag som kommunicerar med barn, elever eller vuxna på tidig utvecklingsnivå.

Syfte

Som deltagare får du inspiration och grundläggande kunskap kring kommunikation med personer på tidig utvecklingsnivå.

Mål

Som deltagare har du grundläggande kunskap om miljöns betydelse i kommunikation med personer på tidig utvecklingsnivå.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
Jenny Almkvist, jenny.almkvist@spsm.se, 010-4735227

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation

Övrigt

Anmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat måndag 21 maj 2018