Inspirationsdag tidig AKK

En kursdag som behandlar kommunikation på tidig utvecklingsnivå, kommunikativ miljö, AKK-former och samspel.

  • 27
    torsdag
    september 2018
    09.00 - 16.00 Växjö, Elite Park Hotel & Växjö Konserthus
  • Typ av aktivitet: Konferens
  • Aktivitets-ID: 165953
  • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Dagen genomförs tillsammans med SÖK, Södra regionens kommunikationscentrum. Pedagoger, resurspersoner, föräldrar och andra delger sina erfarenheter kring kommunikation på tidig utvecklingsnivå. Dagen utgår från kommunikation på tidig utvecklingsnivå (tidig AKK) och berör den kommunikativa miljön, olika AKK-former, samspel och samtal, metoder och material.

 

Ur innehållet:

Vad är tidig AKK?; Kollegialt lärande med fokus på delaktighet och inflytande i särskolan; Våga utmana och se unika möjligheter i förskolan; AKK i gymnasiesärskolan; Digitala verktyg och bildstöd i gymnasiesärskolan – en självklarhet?; Resan med Frans. "När blickar säger mer än tusen ord"; Hur ges ungdomar möjlighet att påverka sin korttidstillsyn?; AKK i kombination med synnedsättning/blindhet – Möjligheter och utmaningar.

 

Medverkande: Kristin Gannby, förstelärare, Barn- och utbildningsförvaltningen, Hässleholm; Carina Hansén, barnskötare och Birgitta Mattsson, specialpedagog, Kanehalls förskola, Sölvesborg; Kamilla Klefbeck, adjunkt i specialpedagogik, doktorand, Högskolan i Kristianstad; Viktoria Kronehäll, förälder och barnskötare, Sävsjö; Tina Lillängen, specialpedagog/samordnare, Särskolans resursteam och Marty Repka, socialpedagog/ projektledare Sockerbruksskolan, Malmö; Annika Seger, barnskötare, Valdemarsro gymnasium, Malmö; Pia Abelin, rådgivare, SPSM; Boel Heister Trygg och Ida Andersson, logopeder, SÖK, Södra regionens kommunikationscentrum.

Medverkande

Pia Abelin, pia.abelin@spsm.se, 010-04735515
Jenny Almkvist, jenny.almkvist@spsm.se, 010-4735227
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086

Målgruppsbeskrivning

Arbetslag som kommunicerar med barn, elever eller vuxna på tidig utvecklingsnivå.

Syfte

Som deltagare får du inspiration och grundläggande kunskap kring kommunikation med personer på tidig utvecklingsnivå.

Mål

Som deltagare har du grundläggande kunskap om miljöns betydelse i kommunikation med personer på tidig utvecklingsnivå.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Jenny Almkvist, jenny.almkvist@spsm.se, 010-4735227
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation

Övrigt

Anmälan görs personligen med namn och kontaktuppgifter. Efter att kursanmälan kommit in skickas inloggningsuppgifter till din e-postadress för att logga in på ”Min sida”. Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Efter sista anmälningsdag får du en bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval. Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Observera: Får du förhinder att delta ska du avboka din plats före kursstart. För att se kursinformation, avboka kursplats eller om du glömt inloggningsuppgifter, se http://www.spsm.se/fortbildning

 

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat torsdag 20 september 2018